Csoportvezetői álláshirdetés

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Szolgálat szakmai egység
csoportvezetői
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A család- és gyermekjóléti szolgálatnak a Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. szerinti gyermekjóléti szolgáltatás, valamint az 1993. évi III. tv. szerinti családsegítés feladatainak ellátása. A családsegítők munkájának koordinálása, irányítása, kapcsolattartás a település vezetőivel, vezetői adminisztráció elkészítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. melléklete szerinti végzettség,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tárnokiné Törő Krisztina nyújt, a 06-29-350-294 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 44./a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/VEZ/28/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő, csoportvezető.

• Elektronikus úton Tárnokiné Törő Krisztina részére a vecses.cssegito@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.


honlapkészítés: dupai