Bölcsődei ellátás - igényfelmérés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) számú NM rendelet 34. § alapján, a települési önkormányzat az év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

Az igénybejelentéseket kérjük, hogy legkésőbb 2018. április 15. napjáig küldje vissza a polgarmesterihivatal@ecser.hu email címre, vagy levélben illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalba. (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.)

Az igénybejelentés adattartalma:

ADATLAP
___________________________________________________
bölcsődei ellátás igényfelméréséhez
2018.

1. A családban jelenleg nevelt, bölcsődés korú (0-3) gyermekek szám:
a) ……………. fő
b) életkoruk: ………………, ………………, ……………..,

2. Tervezi-e, hogy 2019. január 1. napjától bölcsődei ellátását venne igénybe?
a) igen
b) nem

3. A bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekei száma: ..............................

4. Amennyiben bölcsődei ellátás igénybevételét tervezi, hajlandó-e költség kiegészítést fizetni gyermeke után?
a) igen
b) nem


Kelt:......................., 2018. ...... ........ hó ...... nap

Adatlapot kitöltő neve, aláírása: ......................................................
állandó bejelentett lakóhelye: (lakcímkártya szerint)........................
e-mail címe:........................................
telefonszáma: ....................................


Ecser Nagyközség Önkormányzata


honlapkészítés: dupai