Lakossági tájékoztató az ebek veszettség elleni védőoltásának szabályairól

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet előírásai alapján az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége, ezért minden ebtartónak saját magának kell az általa választott állatorvossal az orvosi rendelőben vagy otthonában beoltatni kutyáját.

A kutyák veszettség elleni védőoltását csak érvényes kamarai működési engedéllyel rendelkező magán-állatorvos végezheti.

Az állattartó minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal köteles beoltatni:
- a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként.

Az oltást végző magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltási könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezű aláírásával és a kamarai bélyegzőjének lenyomatával igazolni. Az oltásról szóló nyilvántartást az oltást végző állatorvos végzi.

Fontos, hogy az oltási könyvre a tulajdonosok nagyon figyeljenek, hiszen ez az állat „személyi igazolványa”, elvesztését be kell jelenteni az állatorvosnál, és pótolni kell azt. A rendelet szerint: „Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.

Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelően előírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védőoltásban - veszettség szempontjából - aggályosnak kell tekinteni, ugyanúgy, mint az embert megmart ebet.
A veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni, és - amennyiben még nincs - az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni.
A megfigyelés megszüntetésével egy időben az érvényes veszettség elleni védőoltással nem rendelkező aggályos ebet veszettség ellen be kell oltani.

2013. január 1.-től kötelező minden 4 hónaposnál idősebb ebnek egyedi azonosítóval (mikrochip) rendelkeznie a 41/2010. Korm. Rendelet értelmében. Az állatorvos a mikrochip meglétét bármikor ellenőrizheti, illetve köteles is ellenőrizni. A mikrochip-el nem jelölt kutya veszettség elleni védőoltásban nem részesülhet.

Az oltási kötelezettség elmulasztása miatt az állat tartójával szemben bírság szabható ki!

Kérjük ellenőrizzék kutyájuk oltási könyvét, mikor volt utoljára beoltva, és ha szükséges, vigyék el oltásra!


Ecseri Polgármesteri Hivatal


honlapkészítés: dupai