Pályázat az Ecseri Cserfa Kuckó óvoda óvodavezetői beosztásának ellátására

Ecser Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Grassalkovich tér 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, az Nkt. 67.§ (1) bek.-e szerinti feltételek


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a végzettséget igazoló bizonyítványok, valamint szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata, szakmai önéletrajz, vezetési program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatai: -a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása; -a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja; -személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárulás

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moskovicz Miklósné nyújt, a 06-29/335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 6.


honlapkészítés: dupai