Gyakoribbá vált a szelektív hulladékgyűjtés

A hulladékszállítási szolgáltatást végző Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. október elsejétől végzi feladatait Ecseren. Az alábbi tájékoztató levelet juttatta el szerződéses partnereinek. Ezt tesszük most közzé elektronikusan is. A legfőbb változás, hogy havi két alkalomra emelkedik a szelektív hulladékgyűjtés gyakorisága. Javasoljuk, hogy a szállítási időpontokat jegyezzék fel naptárjukba!

Tisztelt Ecseri Ingatlantulajdonos!

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy Ecser településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást - közszolgáltatóként – a DTkH Nonprofit Kft. látja el.

A háztartási szilárd hulladék szállítási rendje NEM VÁLTOZIK, a begyűjtés CSÜTÖRTÖKI napon történik, ünnepnapokon is változatlan munkarend szerint.

Kérjük Önöket, hogy legkésőbb reggel 7.00 óráig helyezzék ki hulladékaikat a megszokott, jól látható és megközelíthető helyre. Az előző közszolgáltató (Vertikál Zrt.) többlethulladék kihelyezésére szolgáló zsákjait elszállítjuk.

Az alkalmanként keletkező többlethulladék elszállításához szükséges zsákokat a kihelyezett Ügyfélszolgálaton lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák és a közszolgáltatás ellenértéke utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.


Közszolgáltatási díj mértéke

A számlákat 2017. évtől negyedévente állítja ki a díjbeszedésre jogosult NHKV Zrt. A közszolgáltatás díja, természetes személyek, költségvetési szervek, és nem természetes személyek esetében is változatlanok.

A nem természetes személy igénybevevőnek (jogi személyek, vállalkozások, üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval hulladékszállítási szerződést kell kötnie.


HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

VÁLTOZIK A GYŰJTÉS GYAKORISÁGA

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, CSÜTÖRTÖKI napokon
2018.
január 18.
február 1.; 15.
március 1.; 15.; 29.
április 12.; 26.

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton) a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű zsákban, vagy bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban keverten gyűjti és kéthetente (CSÜTÖRTÖKÖN) kihelyezi az ingatlana elé.

A szelektív hulladékgyűjtő zsákba az alábbi hulladékok helyezhetők el:
 papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv
 műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,
 fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (Tetra Pack), konzervdoboz

Zsákok begyűjtésének módja: A csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat (újrahasznosítható hulladék) a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani!

Amennyiben háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül kihelyezésre, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot adnak, amennyi kihelyezésre került.

FONTOS! Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákba!

Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőponton történik (Orvosi rendelővel szemben, Zrínyi u. 43.)! 


HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve, a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon, alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben.

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE CSÜTÖRTÖKÖN (*fenyőgyűjtés!), az alábbi táblázatban megjelölt napokon.

2018.
január 13.* (szombat); 18*. (fenyőgyűjtések)
február 1.; 15.
március 1.; 15.; 29.
április 12.; 26.

Zsákok begyűjtésének módja: A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás zsákokat (zöld hulladék) a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot adnak, amennyi kihelyezésre került. Szükség esetén további zsákok (szállítási alkalmanként 5 db) a kihelyezett Ügyfélszolgálaton térítésmentesen igényelhetők, amennyiben bemutatásra kerül a hulladékszállítási közszolgáltatás díjának utolsó befizetett számlája.


HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni. A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
- építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszámon (ügyfélfogadási időben).
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Társaságunk szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7:00 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.

FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, amennyiben nincs díjhátralékuk!


Az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek megoldására Társaságunk a központi ügyintézési helyén, valamint postai, telefonos és internetes kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelkezésére.
Ügyfélfogadási időben adatváltozás, szüneteltetés, megszüntetés, új igény bejelentési ügyek intézhetők.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
2700 Cegléd, Pesti út. 65.
tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,
www.dtkh.hu, ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Ügyfélszolgálat:
2700 Cegléd, Pesti út. 65.
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd- Csütörtök: 08.00 – 15.00
(Péntek: nincs ügyfélfogadás)

ÜGYFÉLFOGADÁS
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.

Időpontok:
páratlan héten csütörtökön 16-18 óráig
(ünnepnap kivételével)


honlapkészítés: dupai