A szemétdíj- hátralékok beszedéséről

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az ebből eredő hátralékok kezelésére.
Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg a díjhátralékok kezelésével, beszedésével.
A konzorcium megbízásából Ecseren a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az Agenda Kontroll Kft. végzi. A Kft. székhelye: 2220 Vecsés, Bertalan u. 34.
A díjhátralékok kezelésében segítő, részt vevő személyek elérhetőségeiről későbbiekben adnak tájékoztatást.


honlapkészítés: dupai