Pályázati felhívás a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói állásának betöltésére

Ecser Nagyközségi Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Rendezvényszervezés, közönségszervezői feladatok ellátása, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, hagyományápolás, pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, települési ünnepségek, gyerekprogramok szervezése, lebonyolítása; reklám-propaganda feladatok ellátása, a művelődési ház vezetése, az intézményhez tartozó dolgozók munkáltatói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, - felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél) vagy - nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga - a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai gyakorlat és - kiemelkedő közművelődési tevékenység ,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás. Akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamról szóló okirat, vagy a tanfolyam elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, könyvtáros,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a végzettséget igazoló bizonyítványok, valamint szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata, szakmai önéletrajz, az intézmény működésével kapcsolatos elképzelések, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatai, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; továbbá a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moskovicz Miklósné nyújt, a 06-29/335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 19.


honlapkészítés: dupai