Pályázati felhívás napközis nevelői állás betöltésére

A Monori Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
a Laky Ilonka Általános Iskola
napközis nevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.01.03-2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Napközis nevelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanítói szak,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Szakmai önéletrajz
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 29/335-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kiss Katalin részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.


honlapkészítés: dupai