Szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Ecseri Lakosok !

2017. december 10-től 2018. január 10-ig lehet benyújtani a szociális tüzelőanyag támogatási kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban Irsikné Sipos Ildikó igazgatási csoportvezetőnél (11.szoba).
Szociális tűzifa támogatás kérelemre, vagy hivatalból adható természetbeni ellátásként annak a személynek, vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett, vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd feltéve, ha :
a.) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, (öregségi nyugdíj 28.500.-Ft)
b.) egyszemélyes háztartás esetén 200%-át és
c.) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint
d.) az Sztv.-ben meghatározott kizáró vagyonnal nem rendelkezik.
(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az Sztv. szerint :
a.) aktív korúak ellátásában részesülők,
b.) időskorúak ellátásában részesülők,
c.) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesülők,
d.)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,
másodsorban
e.) kiskorú gyermeket egyedül nevelők, nagycsaládosok,
f.) 65. életévüket betöltött nyugdíjasok, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelnek és ingatlanuk fűtése más módon nem megoldott.
(3) Háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa adható.
(4) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező részesülhet természetbeni juttatásban.
A kérelemhez csatolni kell a jövedelemről, családi kedvezményekről, nyugdíjról szóló igazolásokat.
Amennyiben kérelmező, vagy kérelmező családjában van olyan személy aki munkanélküli, akkor a regisztrált munkanélküli igazolást kell mellékelnie.

Polgármesteri Hivatal


honlapkészítés: dupai