A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése

ELINDULT A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A SZOLGÁLTATÓ KORMÁNYHIVATALI ÉS KÖZIGAZGATÁSI MODELL BEVEZETÉSE” CÍMŰ PROJEKT

A Pest Megyei Kormányhivatal vezette konzorcium 2,900 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukció keretében. Jelen projekt stratégiai célkitűzése, hogy az államigazgatás szervezetrendszerének további egyszerűsítésével, működési hatékonyságának növelésével, a párhuzamos feladatellátás megszüntetésével, az ügyintézés és az eljárások átfutási idejének és költségeinek csökkentésével, valamint az ügyfélközpontú közigazgatási szemlélet megerősítésével hozzájáruljon az állami szolgáltatások folyamatos fejlesztéséhez és a professzionálisan, költséghatékonyan és szervezetten működő szolgáltató állam kialakításához.

E stratégiai célkitűzés megvalósítása érdekében a projekt keretében az alábbi, egymással kölcsönhatásban álló és egységes keretet alkotó fejlesztési tevékenységekre kerül sor:
Megvalósul a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálata és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok hatásköreinek megerősítése a hatékonyabb államigazgatási szervezeti működés kialakítása és az egységesen magas színvonalú, az ügyfelekhez minél közelebbi területi szinten történő ügyintézés megvalósítása céljából.

Országos szinten bevezetésre kerül a Szolgáltató Kormányhivatal Modell, amelynek célja a szervezeti struktúra reformja eredményeinek konszolidálása, ehhez kapcsolódóan komplex belső folyamat- és szervezetfejlesztések megvalósítása, a fővárosi és megyei kormányhivatalok rugalmasságának és szolgáltató szemléletének fejlesztése, valamint a közigazgatási bürokrácia és adminisztratív tehercsökkentés az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, önkormányzatokkal és más érintett szereplőkkel történő konzultáció jegyében, átfogó igényfelméréssel.

Fejlesztésre kerül a kormányhivatali labortevékenység, melynek keretében felülvizsgálatra kerülnek a meglévő tevékenységek és kapacitások, valamint feltérképezésre kerülnek a jelenleginél hatékonyabb és szervezettebb munkafolyamatok elérését lehetővé tevő területek.

Továbbfejlesztésre kerül az állami közfeladat-kataszter, melynek eredményeként a közigazgatás és az ügyfelek számára is nyilvános, hosszútávon fenntartható, naprakész és hiteles katalógusként funkcionáló elektronikus rendszer kerül fejlesztése, amely összefüggéseiben, rendszerszinten képes felvázolni a rendelkezésre álló adatokat, hozzájárulva ezzel a belső folyamatok hosszú távú tervezéséhez, valamint a közigazgatás döntéstámogatásának folyamatainak javításához.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projekt megvalósításának tervezett határideje 2018.12.31.
A projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041


A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt nyitórendezvényére került sor november 28-án, kedden, a Pest Megyei Kormányhivatalban. Az eseményen jelen volt Zöld-Nagy Viktória, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, valamint Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

A projektnyitó rendezvényt Zöld-Nagy Viktória, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára nyitotta meg, aki felidézte azt az utat, amit az elmúlt években a közigazgatás átalakításában megtettek és kiemelte, hogy a legfontosabb szempont az állampolgári igények kielégítése. Képzések segítik a munkatársakat, hogy a fejlesztések a gyakorlatba is mihamarabb átkerüljenek.

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott köszöntőjében elmondta, hogy a közigazgatás átalakításának új, harmadik szakasza kezdődik most, a folyamatos építkezés, a jó állam gyakorlati megvalósítása, és a szolgáltató állam létrejötte után a részterületek kidolgozása következik, és továbbra is azt kell keresnünk, hogy mi a jó az ügyfeleknek.

Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja bemutatta az ügyfelek, polgármesterek, vállalkozók és kormányhivatali munkatársak bevonásával kidolgozott elvárás- és elégedettségmérés eredményeit összegző záró tanulmány pontjait. Hangsúlyozta, hogy a megbízhatóság, a versenyképesség és az ügyfélközpontúság felé kell haladnia a szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell fejlesztésének, és a legfontosabb célként az ügyfelek bizalmának erősítését jelölte meg.

Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja előadásában a vállalkozók szemszögéből közelítette meg a szolgáltató kormányhivatal projektet,. és a kreatív gondolkodást jelölte meg fontos követelményként a kormányhivatalok számára, mert ez véleménye szerint elősegítheti a vállalkozókkal való konstruktív együttműködést.

Mivel a projekt konzorciumvezetője a Pest Megyei Kormányhivatal, a projektnyitó rendezvényre Budapesten került sor a Szolgáltató Kormányhivatali Modell projektelem lebonyolításáért felelős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal közreműködésével.

Az eseményen a résztvevők a szakmai előadásokon áttekintették a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 kódjelű projekt -a Szolgáltató Kormányhivatali Modell- országos bevezetése tapasztalatait, és összegezték a megvalósítás eddigi időszakában született eredményeket.


(Pest Megyei Kormányhivatal)honlapkészítés: dupai