Gépkocsivezetői álláshirdetés

Az Ecseri Önkormányzati Konyha a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ecseri Önkormányzati Konyha
gépkocsivezető / ételkiszállító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Önkormányzati Konyhán előállított ételek (reggeli, ebéd) közoktatási intézményekbe gépkocsival történő kiszállítása. A szociális étkezést igénybe vevők részére ételhordóban az ebéd lakcímre történő kiszállítása. Alkalmankénti anyagbeszerzés, Konyhára beszállítás, raktárban anyagmozgatás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum, A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földváryné Martinovics Mónika nyújt, a 06-29/336-182 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak az Ecseri Önkormányzati Konyha címére történő megküldésével (2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a a munkakör megnevezését: gépkocsivezető / ételkiszállító.
vagy
• Elektronikus úton Földváryné Martinovics Mónika részére a ecserikonyha@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Földváryné Martinovics Mónika, Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 18.


honlapkészítés: dupai