Fagyveszély és téliesítés

A közelgő hideg időjárás és a fagy komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízhálózatban (akár a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is), illetve azon vízmérőkben, amelyek fűtetlen helyiségekben, kamrákban, pincékben vagy aknákban vannak, és nincsenek megfelelő védelemmel ellátva. Ezért a téli időszak közeledtével elérkezett az idő, hogy Felhasználóink megtegyék a szükséges óvintézkedéseket a vízvezetékrendszer elfagyás elleni védelme érdekében.

Miért?

Ha nincsenek is látható jelei a bejövő vízvezeték és külső csapok elfagyásának, a vízmérő vagy kerti csap aknában megrepedhetett a cső annyira, hogy nem ömlik a víz, de egy kis résen folyamatosan ereszt. Egy szétfagyott vezetéken, átlagos nyomásviszonyok mellett 0,5 mm-es résen havonta 15 m3, 1 mm-es résen havonta 46 m3, 3 mm-es résen havonta 360 m3, míg egy 5 mm-es résen havonta akár 1000 m3 víz is elfolyhat!

A hatályos jogszabályi előírások szerint a fagy elleni védelemről a Felhasználó köteles gondoskodni! Ennek elmulasztása vagy nem megfelelő végrehajtása esetén az elfagyott vízmérő árát valamint a mérőcsere költségét és az elfolyt vízmennyiséget is köteles a Szolgáltatónak megtéríteni!

Ezért a kemény fagyok közeledtével érdemes elvégezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését, mellyel elkerülhetőek a fenti költségek, a rengeteg megspórolt bosszankodásról már nem is beszélve.

A szükséges teendőkről és a megelőző tevékenységekről ezúton szeretnénk tájékoztatni Felhasználóinkat.


A vízmérő akna védelme

Még az előírásoknak megfelelő (legalább 1 méterrel a talajszint alatt elhelyezkedő szerelvényekkel szerelt) vízmérő akna sem garantál 100 %-os fagy elleni védelmet, hiszen hiába van mélyen a vezeték, ha pl. a fedlapon keresztül a fagy le tud jutni.

Gyakorlati teendők és javaslatok a vízmérő aknák fagy elleni védelme érdekében:

A tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában!
A hiányzó aknafedlapot pótolja, ha sérült, cserélje ki!
Ellenőrizze a vízmérő akna lebúvó nyílását záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. (A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes is lehet!) A vízmérő akna fedlapjának résmentesen kell záródnia, nem lehetnek hézagok, ahol a hideg levegő az aknába áramolhat.
A vízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban.
Az egyik legelterjedtebb védekezési módszer alapján: a vízmérő akna tetejét takarja le fóliával, ezután borítsa be valamilyen hőszigetelésre alkalmas anyaggal (hungarocell, polifom, nádpalló, avar, lenyírt fű). Vigyázzon arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő leolvasásakor károsodás nélkül eltávolítható, majd visszahelyezhető legyen. A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, ahol nincs rendszeres vízfogyasztás.
A hó szintén védelmet nyújthat, ezért csak vízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat. A leolvasás várható időpontját a számla második oldalán ellenőrizheti.
A lebúvónyílást záró aknafedlap alját (belső felületét) és a vízmérő akna belső felületét (akna mennyezetét és az oldalfalakat) is javasolt hőszigetelő anyaggal ellátni. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. A vízmérő akna belső szigetelésére alkalmas anyag pl. a hungarocell.
Aki még óvatosabb, az a vízmérőt és a csöveket is leszigetelheti. Ez kifejezetten ajánlatos, ha a vízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak. Erre akár egy papírdoboz is alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérőszerkezetre helyezni, így a talajból felfelé áramló kevés hőt ott tartja. Megfelelő még a mérő illetve a csövek több rétegűre hajtogatott műanyag fóliával történő befedése, úgy, hogy a vízmérő számlapja szabadon maradjon. Ha a szigetelőanyag átnedvesedik semmit sem ér!
A vízmérő szigetelését is úgy kell biztosítani, hogy az könnyedén eltávolítható legyen a vízmérő leolvasásakor!


Kerti csap

Az első fagy beállta előtt minden esetben szükséges elvégezni a kerti csap víztelenítését a földalatti téli elzárón – vagy más néven, fagycsapon – keresztül. Vonatkozik ez a ház külső falán levő csapra is. Lehetőség szerint csatlakoztassa le a csapra szerelt tömlőt (locsoló vezetékeket) de legalábbis gondoskodjon annak leürítéséről is.

A víztelenítés során a fagycsapot el kell zárni. Az elzárást követően mindig győződjön meg arról, hogy a csapot teljesen - ütközésig - elzárta-e? Amennyiben nem jól zárja el, a víztelenítő nyíláson keresztül szivároghat. Ennek ellenőrzéséhez szüntesse meg a többi fogyasztást és győződjön meg a vízmérő számlapján a számok vagy a csillagkerék mozdulatlanságáról. A csap elzárása után nyissa ki a kifolyó szelepet, hogy a földfölötti részből távozzon a víz és helyére levegő kerüljön. A folyamat során jellegzetes hangot hallhat. Ha ezt a hangot nem hallja, az a csap meghibásodását jelentheti, ebben az esetben mindenképpen kérjen segítséget szakembertől.


Pincék, fűtetlen helyiségek

Lakott épületünkben leginkább a nem fűtött helyiségekben futó vízvezetékeket és szerelvényeket veszélyezteti a fagy. Ebben az esetben mindenképp ügyelni kell arra, hogy a téli hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljék a törött üveget.

Ha van rá mód, érdemes a hideg helyiségek temperálásáról gondoskodni, hogy legalább +1-2 °C legyen bennük. Ha ez nem oldható meg, a helyiség nagyon hideg, vagy ha a vezetékek beépítetlen tűzfalban futnak, akkor a legkritikusabb időszakokban ajánlatos napjában többször megnyitni a csapokat vagy kicsit csepegőre hagyni egy-két csapot, mert a gyengén áramló víz is sokkal nehezebben fagy meg, mint a csőben álló víz. Sokat segít a csővezetékek burkolása, hőszigetelése is a kritikus szakaszokon.

A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelték fel. A vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.

Ha a falban levő vezetékben a hideg hatására jégdugó keletkezett, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Legtöbbször ugyanis egy fűtetlen helyiség falában fut a vezeték, amelyben megfagy a víz. Ilyenkor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást.


Nem lakott ingatlanok (üdülők, garázsok, lakatlan épületek) fagymentesítése

A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén a vízóra és a fogyasztói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végezni. A víztelenítés javasolt lépései a következőek.

A vízmérő aknában zárjuk el a mérő előtti, közterület felé lévő főelzárót. Amennyiben az elzáró csap nem zár tökéletesen, vagy nem működik, akkor kérjük, jelezze ezt Társaságunknak a hibabejelentő telefonszámon!
Nyissa ki és hagyja nyitva a kerti csapot és az épületekben található csapokat és engedje le a berendezésekből (bojler, WC tartály stb.) a vizet!
A víztelenítő-csonkon, vagy csapon keresztül (mely általában a vízmérő aknában található) folyassa ki a belső hálózatból a vizet!
Ellenőrizze, hogy már nem folyik víz a víztelenítő-csonknál!
Ellenőrizze, hogy a víztelenítő elzáró csap jól zár-e! Ha az elzáró csap jól zár, akkor a vízmérőn lévő számlálókerekek nem mozoghatnak. A művelet során kérjük, figyeljen arra, hogy a vízmérő plombája ne sérüljön meg!
Valamennyi szifonba (bűzelzáróba) ajánlatos felületkímélő, fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot – praktikusan pl. gépkocsi szélvédőmosót - önteni.
A víztelenítés után a kinyitott csapokat zárjuk vissza.
Fontos! A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen meg kell oldani!
Javasoljuk, hogy télen nem használt ingatlanát rendszeres időközönként ellenőrizze, vagy megbízottja útján ellenőriztesse az esetlegesen bekövetkező károk megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében!
Ha későn lát hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudja az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatja a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezheti a víztelenítést.


Ha mégis elfagyott…

Annak jelei, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő:

Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot,
szilánkokra tört üveg a vízmérőn,
eldeformálódott számlálószerkezet,
nem, vagy csak alig jön víz a csapból.


Mi a Felhasználó teendője vezeték vagy vízmérőelfagyás esetén?

Elsőként vizsgálja meg, mi okozhatja a problémát, mert elképzelhető, hogy a fent már említett módszerekkel házilag is orvosolható a hiba, és így pénzbe sem kerül.

Amíg nem repedt el a vízmérő üvege, ott van remény, a fagyás kimelegíthető, kiolvasztható. Fontos, hogy a vízmérőt vagy a szabadon lévő műanyagcsöveket ne próbálja nyílt lánggal vagy direktben ráirányított meleg levegővel (pl. hősugárzóval) felolvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, illetve a csövet. Csak lassan, fokozatos melegítéssel olvassza fel a benne lévő vizet.

Vízmérő-elfagyás (törött üveg, eldeformálódott számlálószerkezet) észlelése esetén haladéktalanul értesítsék Társaságunkat a számlán feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van, akkor a további vízelfolyás megelőzése érdekében próbálja elzárni. Mérőelfagyáskor Társaságunk a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a káresemény körülményeit.


Tavaszi teendők

Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálnunk a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi házakban.

A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.

Amennyiben azt észlelik, hogy a vízmérőt eltulajdonították vagy megrongálták kérjük, haladéktalanul értesítsék Társaságunk!


Köszönjük, hogy odafigyel a telken belüli vízellátó rendszer állapotára,
hiszen a rendeltetésszerű működtetés közös érdekünk!


Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.


honlapkészítés: dupai