Október 22-én, vasárnap délben az Ecseri Templom harangja szól a Kossuth Rádióban

A Kossuth Rádióban a vasárnapi harangszó most az Ecseri Római Katolikus Templomból hangzik fel délben. Előtte rövid ismertetőt hallhatnak településünkről, a templomról és annak védőszentjéről, Páduai Szent Antalról.
A templomunk tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 2 mázsa 60 kilogrammos nagyharang az ecseri hívek adományából készült 1934-ben. Szlezák László budapesti műhelyében.

/Szlezák László a legszélesebb körökben ismert magyar harangöntő. A mai templomi harangok jelentős többségét ő öntötte. Thury János gyárát 1910-ben vette át. Az I. világháború utáni harangpótlások komoly hányadát ő végezte, így ő önthette újjá a budapesti, a váci és az esztergomi Bazilika nagyharangját. Ezek közül a budapesti Szent István Bazilikáé, a 7795 kg-os Szent Imre harang a 20. század magyar harangöntészetének legnagyobb alkotása. A II. világháború után unokatestvérén, Szlezák Ráfaelen kívül konkurenciája nem maradt, így az 1940-es évek végén történt harangpótlásokban a legkomolyabb szerepet kapta. Gyárát 1951-ben államosították, majd 1954-ben bezáratták. 1953-ban halt meg. Mesterségét 1956-tól nevelt fia, Gombos Lajos folytatta Ducsák István néven.

Harangjai a fentieken túl:
Cegléd, Református Nagytemplom (3128 kg)
Budapest, ferences templom (3600 kg)
Budapest, belvárosi templom (2400 kg)
Szentes, Szent Anna templom (2000 kg) /

(Forrás: magyarharangok.hu)


honlapkészítés: dupai