Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesül Ecser

Ecser Nagyközség Önkormányzata 775.000-Ft pályázati támogatást kapott közművelődési ellátásának fejlesztésére, melyet a Rábai Miklós Művelődési Ház javára fordíthat.

Háttér

Pályázati úton összesen háromszázmillió forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma azokat a települési önkormányzatokat, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtetnek.
A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi színtér karbantartása vagy felújítása, műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása. A vissza nem térítendő költségvetési támogatás megállapítása a települési önkormányzatok által vállalt önrész arányában történt. A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft. A rendelet kedvezményezi a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, és a települési önkormányzatok által 2016. január 1-jét követően alapított új közművelődési intézmény vagy közösségi színtér támogatását.

A keretösszegre összesen 726 pályázat érkezett be, közülük 542 nyert támogatást. A nem nyert pályázatok közül 160 pályázatnál a vállalt önrész szerinti támogatás számított összege nem éri el a 100 000 forintot, ezért el kellett utasítani. 24 pályázat pedig az érdekeltségnövelő támogatáson kívül más hazai vagy európai uniós forrás keretében a pályázat tárgyával megegyező célra és ingatlanra 5 éven belül támogatásban részesült – vagy egyéb pályázati kritériumnak nem felelt meg-, ezért a pályázati kiírás értelmében ebből a forrásból nem részesülhet.


honlapkészítés: dupai