Pályázati felhívás óvónői állások betöltésére

Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az
Ecseri Andrássy utcai Óvoda
2 fő Óvodapedagógusi
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Ecser, Andrássy utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda pedagógiai programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint, a rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola (óvodapedagógus)
- szakmai tapasztalat nem szükséges
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolatai, fényképes önéletrajz

Elvárt kompetenciák:
- empátia
- gyermekszeretet
- lelkiismeretes, pontos munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes fényképes önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok
- erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017.szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton Durayné Környei Emese óvodavezető részére a ovoda2sz@gmail.com e-mail címen keresztül
- Postai úton, az Ecseri Andrássy utcai Óvoda címére történő megküldéssel (2233 Ecser, Andrássy u. 11-13). Kérjük a pályázatra írják rá a munkakör megnevezését: óvodapedagógus

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 23.


honlapkészítés: dupai