Pályázati felhívás az Ecseri Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadói állásának betöltésére

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Ecseri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjába nyugdíjazás miatt megüresedő pénzügyi előadói munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 19. pont alapján: pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Könyveléssel kapcsolatos feladatok, pü. jelentések elkészítése, ÁFA bevallás, kötelezettség nyilvántartás vezetése, pü. analitika vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
pénzügyi, gazdálkodási feladatok ügyintézése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) egyéb juttatások tekintetében a köztisztviselők juttatásairól szóló 5/2016.(II.25.) rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
• Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, ill. mérlegképes könyvelő vagy gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• költségvetési szervnél eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű ASP (Application Service Provider) rendszer ismeret,
• közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rend. 1.sz. mell. sablon), végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető nyújt, a 06-29/335-166-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1. 7. sz. iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.ecser.hu - 2017. augusztus 2.

honlapkészítés: dupai