Változtak az ivóvíz- és szennyvízbekötésekkel kapcsolatos jogszabályok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 55/H. § módosítása alapján 2017. július 1-jétől új előírások érvényesek a közműbekötések díjaira vonatkozóan.

A 79. számú Magyar Közlönyben megjelent „Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról" szóló 2017. évi LVII. törvény, 2017. július 1-i hatállyal módosította a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, mely 17. alcíme a következő bekezdéssel egészült ki.

„55/H. § Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése."

A sajtóban megjelent hírek („Július elsejétől díjmentes a közműcsatlakozás a lakosságnak és kis- és középvállalkozásoknak") pontosítása illetve kiegészítéseként szükségesnek tartjuk az alábbiak tisztázását illetve az érintettek tájékoztatását.

Víziközművek (vízellátás, csatornázás) tekintetében a következők tartalmazzák, hogy a július elsejét követően beérkező rákötési igények tekintetében mely lépések váltak díjmentessé.

Ingyenes:
a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése esetén
- víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,
- az igénybejelentés elbírálásának díja,
- a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja.

Költségtérítéses:
- önkormányzati rendeletben megállapított csatlakozási díj,
- A MEKH véleménye szerint a vízbekötések tervegyeztetése más szolgáltatónál (pl. a gázszolgáltatónál) nem díjmentes.
Ha a tervező a tervet előzetesen egyezteti, azt a szolgáltató jóváhagyja vagy elutasítja, ezekért nem kérhető díjazás. Az adatszolgáltatás (pl.: térkép nyilvántartások kiadása) nem térítésmentes szolgáltatás. Ez a tevékenység a Vksztv. 13 §­-a alá tartoznak, és ez az irányadó.


Ingyenes
a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése esetén

- a bekötési vízmérőóra költsége,
- bekötési vízmérőóra felszerelésének díja
(mely tartalmazza a plombálást is),
- nyomáspróba díja.

Költségtérítéses
- mellékmérő, bekötési szennyvízmérő, kútvízmérő (telki vízmérő) ,locsolási vízmérő,
- fenti mérők felszerelésének díja (mely tartalmazza a plombálást is),
- munkaárok kialakítás (ha nem az igénybejelentő végzi),
- (ivóvíz-, szennyvíz-) bekötővezeték kiépítése (törzshálózatra történő rákötése) [anyagköltség, munkadíj],
- házi beemelő szivattyú,
- fertőtlenítés,
- helyszíni szemle,
- a működőképességi és víz-zárósági próba,
- geodéziai bemérés,
- üzembe helyezés díja.

A DPMV Zrt. korábban kiadott és jelenleg is aktuális üzletszabályzatában az igénybejelentés és tényleges bekötések kapcsán meghatározott — tájékoztató jellegű — egységárak még nagyobb egységekben kezelték a bekötések megvalósítását, melyet a fenti jogszabály miatt módosítani szükséges.

Hamarosan módosításra kerül az üzletszabályzatunk a fentieknek megfelelő részfeladatok tájékoztató jellegű árainak meghatározásával. Addig is a tényleges bekötési igények ismeretében tudunk pontos árajánlatot adni a bekötések tekintetében.


DPMV Zrt.


honlapkészítés: dupai