A Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály közleménye:

A Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése és a 9/C. §-a alapján
nyilvános sorsolást
tart a Ferihegy MGTSZ (2220 Vecsés, Fő út 79.) használatában lévő, részarány-tulajdonú földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. A. épület földszinti tárgyalóterem. Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály.

A sorsolás ideje: 2017. augusztus 7. 10.00. óra.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Pest megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Földhivatali Osztály nyilvántartása szerint a "Ferihegy MGTSZ"-t érintően, kiadatlan részarány-tulajdonnal (aranykoronával) rendelkező személyek.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:
1. Ecser, külterület
0108/20 helyrajzi szám. Művelési ág: szántó. Terület (ha) 0,0019 Összes aranykorona érték: 0,01 Sorsolásra kerülő AK érték 0,01

2. Ecser, külterület
0108/65 helyrajzi szám. Művelési ág: szántó. Terület (ha) 0,0101 Összes aranykorona érték: 0,05 Sorsolásra kerülő AK érték 0,05

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonost szabályszerű írásbeli meghatalmazással rendelkező személy képviselheti a sorsoláson. A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolás lebonyolítását követő 48 órán belül a Pest megyei Kormányhivatalhoz (1135 Budapest, Lehel u. 43-47.) címzett, de a Pest megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályhoz (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.) kifogást nyújthat be.

/Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály/

A közlemény teljes szövege, más településekre vonatkozó részekkel, az Ecseri Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján került kifüggesztésre.

honlapkészítés: dupai