Parlagfű kaszálási időszak: július 10-14.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2017. július 10. és 14. között lesz a parlagfű kaszálásának harmadik időszaka. Kérjük, menjenek ki a telkükre, és ellenőrizzék annak állapotát! Amennyiben a földterület gazos, parlagfüves, azonnal kaszálják le!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az Ecseri Polgármesteri Hivatal munkatársai több száz ellenőrzést tartottak az utóbbi hetekben. Valamennyi belterületi beépítetlen telket megnéztük. Június végéig az ingatlanok gyommal való fertőzöttségét vizsgáltuk. Amennyiben szükséges volt, a hatósági eljárásokat megindítottuk. Ennek hatására a mulasztók túlnyomó többsége eleget tett gyommentesítési kötelezettségének. Aki nem, azt közigazgatási bírsággal sújtottuk.
Július elsejétől azonban parlagfűvel fertőzött terület esetén sokkal szigorúbb szabályok élnek. Parlagfüves teleknél elrendeljük a kényszerkaszálást, amelynek költsége a tulajdonost terheli. Ezen felül magas összegű bírság kiszabására kerül sor. A bírság behajtásáról szükség esetén a NAV gondoskodik. Ezek a szabályok senkit sem érhetnek váratlanul, hiszen csak az ecseri honlapon is többször tettünk közzé tájékoztatásokat.
Hatósági intézkedéseink során az ügyfeleink részéről több olyan megkeresést, ha úgy tetszik reklamációt kaptunk, amelyet szeretnénk megosztani Önökkel, mintegy okulásul.
1. változat: „Nem is gazos a telek.”
Az ellenőrzés időpontjában gazos volt, lehet, hogy azóta levágták. Az ellenőrzéskor fotókat készítünk, tehát bizonyítékkal rendelkezünk. A jogszabálysértés megvalósult.

2. változat „Megbíztam valakit, de nem jött kaszálni”
Mivel a tulajdonos felelőssége a gyommentesítést, ezzel a kötelezettség alól nem lehet kibújni.

3. változat „Az eljárás ideje alatt eladtam a telket”
Tehát gazosan. A jogsértés megvalósult, a bírság megállná a helyét. Ilyen esetben az eladó azért reklamál, mert már nem az övé a telek, a vevő meg azért, mert csak most került tulajdonba, és a hatóság felszólítással fogadja Ecseren.

4. változat: A hatósági értesítés átvételének elmulasztása.
A szabályok teljesítése alól ekkor sem lehet kibújni. Pontosan szabályozva van, mikor minősül a hivatalos irat kézbesítettnek.

Kérjük szíves együttműködésüket, allergiás embertársaink érdekében!

Ecseri Polgármesteri Hivatal


honlapkészítés: dupai