Napközis tanítókat vesz fel az Általános Iskola

Két napközis tanítói állást is meghirdetett a Laky Ilonka Általános Iskola. Az egyik határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyra szól, a másik 10 hónapos határozott időre. A két felhívást itt olvashatják el:

A Monori Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola
napközis tanítói munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Napközis nevelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanító szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• erkölcstan oktatására jogosító végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata
• Szakmai önéletrajz
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 29/335-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kiss Katalin részére a jozsef.villand@kk.gov.hu">villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.


A másik felhívás:

A Monori Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola
napközis tanító
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.08.21-2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Napközis nevelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanító szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 29/335-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kiss Katalin részére a jozsef.villand@kk.gov.hu">villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.


honlapkészítés: dupai