Pályázati támogatást kapott az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az idén megítélt önkormányzati támogatáson túl, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület sikeresen pályázott az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, és 380.529-Ft-ot nyert el. Az összeget működési költségekre fordíthatják. Ezen felül 9 fő tehet közülük kisgép és szivattyú típusvizsgát. Kapnak védőeszközöket, sisakokat, szakfelszereléseket.

Háttér

2017-ben összesen hatszázmillió forintnyi támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére. A pénzből százmillió forintot az önkéntes mentőszervezetek kapnak, a fennmaradó félmilliárd forint a tűzoltó egyesületekhez kerül: az önállóan beavatkozó egyesületek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak.

Az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek száma folyamatosan emelkedik: amíg 2016-ban harminckilenc, addig 2017-ben már negyvenöt önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik az önálló beavatkozás jogkörével, a tervek szerint év végére további négy egyesület kerül ebbe a körbe. Tovább nőtt a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek száma is, az idén majdnem mindegyik be is nyújtotta támogatási pályázatát a rendelkezésre pályázati forrásra.

A pályázati feltételeket sikeresen teljesítő ötszázötvenhárom egyesület működési költségekre, eszközbeszerzésre, szakmai tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági vizsgálatokra, az önállóan beavatkozó egyesületek vezetéstechnikai képzésre, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra, valamint védő- és technikai felszerelésekre pályáztak.

A bírálóbizottság támogatásra vonatkozó javaslatait az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így idén működési költségre, szertárépítésre és –felújításra, védő- és tűzoltótechnikai eszközökre kapnak pénzt. A pályázatnak köszönhetően hatszázötvenkilenc tűzoltótechnika-kezelői típusvizsgára lesz lehetősége az önkéntes tűzoltóknak és százhuszonnégy önkéntes egyesületben tevékenykedő gépjárművezető tehet pályaalkalmassági vizsgát, amellyel megkülönböztető jelzést használó tűzoltógépjárművek vezetésére is jogosultságot szereznek. Hatvan egyesület összesen ötvenhárom kézi és öt mobil EDR-rádiót, valamint két speciális kiegészítőt kap majd.

Forrás: BM OKF


honlapkészítés: dupai