Óvónőket keres az Andrássy utcai Óvoda

Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ecseri Andrássy utcai Óvoda
óvodapedagógusi
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda pedagógiai programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint, a rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok bemutatása,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű empátia, gyermekszeretet, kreativitás, lelkiismeretesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok bemutatása,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Durayné Környei Emese nyújt, a +36-29-335-201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ecseri Andrássy utcai Óvoda címére történő megküldésével (2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Durayné Környei Emese részére a ovoda2sz@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.


honlapkészítés: dupai