Pályázati felhívás közművelődési szakemberi állás betöltésére

A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár
közművelődési szakember II
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása. Települési rendezvények, programok tervezése, szervezése és lebonyolítása. Intézményi pályázatok írása és lebonyolítása. Kapcsolattartás a helyi közösségekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett közművelődési, népművelői szakkollégiumi képesítés, vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és a szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű kommunikációs készség, kreativitás, önálló, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A munkakörre vonatkozó motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az értékelő bizottság nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Attila nyújt, a 06-30/606-1739 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kun Attila részére a rabaimh@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Kun Attila, Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.


honlapkészítés: dupai