Információk a parlagfűirtásról - Június 30-ig végre kell hajtani a gyomnövény irtását!

A Pest Megyei Kormányhivatal ezúton is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónap, ezért az ingatlantulajdonosoknak, használóknak a parlagfű virágbimbó kialakulását megelőzve, a gyomnövény irtását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében június 30-ig végre kell hajtaniuk. A parlagfű mentes állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartaniuk. Fontos, hogy a virágbimbók megjelenése előtt végezzük el a védekezést, hiszen ezzel elkerülhető, hogy a virágzó állomány kaszálásával fokozott pollenterhelést idézzünk elő.
A június 30-ai dátum ismerete azért fontos, mert ez a szankciómentes, önkéntes jogkövetés határnapja.
A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának ismerete nélkül is el kell végezni a hatósági parlagfű irtást. A tulajdonos, használó a hatósági védekezés teljes költségét köteles megtéríteni. E költségtérítés azonban nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely tizenötezer és ötmillió forint közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra, amely nem teljesítés esetén adók módjára behajtható.
Mindezekre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal felhívja a Pest megye területén termőföld tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendelkezők figyelmét arra, hogy a megadott időpontig végezzék el a területeik parlagfű mentesítését, elsősorban mechanikus, vagy vegyszeres irtással.

Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a megelőzésre, követve azt az állami szerepvállalást, melynek fő iránya a prevenció és a megelőzést segítő kommunikáció. A parlagfű-fertőzöttséget elsősorban a földhasználók jogkövető magatartásával lehet visszaszorítani.

Terveink szerint még a virágbimbó kialakulása előtti, száras-leveles állapotú parlagfű felderítésére fektetnénk nagyobb hangsúlyt, közös határszemlékkel a földhivatali mezőgazdász kollégákkal együtt.

Célunk, hogy minél többen, még az ellenőrzések előtt elvégezzék területük mentesítését, és az önkéntes jogkövető magatartásukkal hozzájáruljanak Pest megye parlagfű-fertőzöttségének csökkentéséhez, ezáltal az allergiás és asztmás megbetegedésben szenvedők életminőségének javításához.

A fenti célok megvalósulásához szeretnénk lehetőséget teremteni arra, hogy növényvédelmi felügyelőink is csatlakozhassanak a földhivatali kollégákhoz a terepmunka elvégzésekor, mely során a parlagfűvel fertőzött területek a helyszínen kerülnek beazonosításra. Amennyiben szükséges, a helyszínen vagy telefonon keresztül hívnánk fel az ügyfél figyelmét a mentesítésre, illetve annak nem teljesítése esetén az alkalmazandó jogkövetkezményekre.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérünk minden ingatlantulajdonost, illetve földhasználót a jogszabályi kötelezettségének elvégzésére.

/Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya/


honlapkészítés: dupai