Álláshirdetés

A Monori Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola
általános iskolai tanítói
munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanítói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanító szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• erkölcstan oktatására jogosító végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 29/335-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kiss Katalin részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.


honlapkészítés: dupai