Tájékoztató az iparűzési adó bevallásáról

Az önkormányzati adóhatóság kéri a Tisztelt Adózókat és Könyvelőiket, hogy a hibás iparűzési adóbevallások elkerülése érdekében használják Ecser Nagyközségi Önkormányzat Adóhatósága által biztosított, ellenőrzött, elektronikus helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványait!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózóinkat és Könyvelőiket, hogy a 2016. évről szóló helyi iparűzési adóbevallások beadásának határideje 2017. május 31. nappal lejár. Jelen ismertetőnkben szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy bevallásukat hibátlanul, megfelelő adatokkal tudják kitölteni.
A helyi iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) és Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 18/2012.(XI.28.) Ör. számú a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) szabályozza, a bevallási nyomtatványok adattartalmát pedig a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet határozza meg.
2017. január 1-től már lehetőség van arra, hogy az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségüket az állami adó- és vámhatósághoz (NAV) teljesítsék. Ez az egyszerűsítést célzó törvényi változás azoknál az önkormányzatoknál jelent segítséget az adózóknak, ahol nem tudták azt megteremteni, hogy elektronikusan ellenőrzött formában fogadják az adóbevallásokat, illetőleg azoknál, akik több száz önkormányzat felé nyújtanak be egyidejűleg adóbevallást. Ahol azonban van lehetőség az ellenőrzött nyomtatvány kitöltésére ott célszerű továbbra is ezt az ellenőrzött elektronikus lehetőséget használni, hiszen így elkerülhetők a hibás bevallások!

Az állami adóhatóság elektronikus (3.0 verzió ÁNYK) rendszere azonban befogadja a hibásan számolt illetve jogosulatlan személyektől érkező adóbevallásokat is. Az iparűzési adó ügyekben illetékes adóhatóságként azonban továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette. Ennek okán a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást - befogadó nyugta kiadása mellett - késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. (A NAV honlapja erről tájékoztatja is az adózókat!) A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja csak az önkormányzati adóhatóságnak.
Az elmúlt időszakban az állami adóhatóságon keresztül beérkezett helyi iparűzési adóbevallások nagy része hibásan érkezett be az önkormányzati adóhatóságunkhoz, így azokat adózói illetve adóhatósági közreműködés nélkül nem lehetett feldolgozni.
A hibásan benyújtott adóbevallások elkerülése érdekében önkormányzati adóhatóságunk azt javasolja, hogy az www.ecser.hu oldalon elérhető nyomtatványt szíveskedjenek használni, mivel az szinte teljeskörűen (számszaki és logikai algoritmusok alapján helyes adóévre, adóalapokra, űrlapokon számol és megfelelő adómértéket és adókedvezményt alkalmaz stb.) ellenőrzi az adóbevallás helyességét.
Tájékoztatjuk, hogy ha a benyújtó érvényes meghatalmazással önkormányzati adóhatóságunknál a bevallás benyújtásakor nem rendelkezik úgy az a bevallás érvénytelennek minősül!
A végleges helyi iparűzési adó megfizetését (a megfizetett adóelőleg kiegészítését) a bevallás benyújtásakor, de legkésőbb 2017. május 31-éig lehet az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Helyi Iparűzési Adó Számla javára teljesíteni (65100022-11354097).
Kérjük tehát, hogy a szükséges adatokat szíveskedjenek minden esetben pontosan beírni a bevallás megfelelő soraiba, ugyanis hibásan benyújtott bevallás esetén az Art. 172. § (10) bekezdése alapján a magánszemély adózó 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Bevallási hiány esetén ennek többszöröse is lehet a kiszabható mulasztási bírság összege.

A Polgármesteri Hivatal 1. sz. irodájában – félfogadási időben - lehetőség van személyes egyeztetésre is.

Köszönjük szíves együttműködésüket és azt, hogy befizetett helyi adójával hozzájárul Ecser Nagyközség fejlődéséhez!

Ecseri Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai