Mezőgazdasági tájékoztató Monoron

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az aratási munkákkal kapcsolatos tüzek megelőzése érdekében szakmai tájékoztatóval egybekötött gyakorlati bemutatót tartott a mezőgazdasági területén dolgozók és a gazdálkodó szervezetek képviselői részére az elmúlt napokban.
A szakmai tájékoztatót Gere Imre tű. ezredes, kirendeltség-vezető nyitotta meg és egyben köszöntötte a résztvevőket. A köszöntőt követően az ezredes részletesen bemutatta a térségre jellemző mezőgazdasági gépeket, kitérve az ezekben keletkezett tüzek okaira, valamint ismertette az ilyen jellegű káreseményekkel kapcsolatos tudnivalókat.

Kristóf Sándor tű. őrnagy, tűzoltó-parancsnok a mezőgazdasági gépek tűzoltás-taktikai részét elemezte, megosztva a felszámolás során szerzett tapasztalatokat. Tóth László tű. alezredes, tűzoltósági felügyelő ismertette a hallgatóság számára a mezőgazdasági munkák tűzvédelmi szabályait. Az előadásában hangsúlyozta, hogy a nyári betakarítási munkákra kellő időben és módon fel kell készülni, különös tekintettel a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelmét figyelembe véve. Elengedhetetlen az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása és betartatása.

A konferencia konzultációval zárult, ahol a résztvevők megvitathatták a bennük felmerült kérdéseket.

honlapkészítés: dupai