Ha lejárt a diákigazolványa és nincs biztosítási jogviszonya, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni

Azok a tanulók, akiknek idén járt le a diákigazolványuk, de még nem sikerült munkát találniuk, május 16. napjától kötelesek maguknak fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, vagyis a köznyelv szerint a TB-t.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése mindenkinek kötelező, attól függetlenül, hogy valaki éppen beteg-e vagy sem.

Amikor nem állunk munkaviszonyban és már nincsen tanulói jogviszonyunk, akkor ezt a járulékot, vagyis korábbi nevén a társadalom biztosítást (TB) magunknak kell fizetnünk.
Ennek összege jelenleg 7 110 forint havonta.

Kinek kell fizetni?
Azok a frissen végzett diákok, akiknek idén márciusban járt le a diákigazolványa és még nem sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon, május 16-tól kötelesek maguknak fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Ezt a járulékot csak annak kell fizetnie, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen más jogcímen nem jogosult. De például járulékfizetési kötelezettség terheli azokat a levelezős hallgatókat is, akiknek nincsen egyéb biztosítási (pl. munkavállalói) jogviszonyuk.

Hogyan kell fizetni?
A járulék fizetését (15 napon belül) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kell kezdeményezni a 17T1011-es adatlap kitöltésével. Ez az adatlap az adóhatóság bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető, vagy letölthető az adóhatóság honlapjáról. Ezt pedig postán, személyesen, vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül tudjuk eljutatni a NAV-hoz.

A nyomtatványon kívül az alábbiakra van szükség a bejelentkezéshez:
• személyazonosításra alkalmas igazolvány
• lakcímkártya
• adóigazolvány
• TAJ kártya
• meghatalmazás, akkor ha nem az igénylő jár el az ügyben.

A befizetés banki átutalással és csekken is teljesíthető minden hónap 12-ig.

Fizetési mentességet kérhetnek az alacsony jövedelemmel rendelkezők, az erre való rászorultságot pedig a Járási Hivatal állapítja meg az egy főre jutó havi jövedelem alapján. Ha a családban élőknél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát, vagyis 34 200 forintot, az egyedül élőknél pedig 150 százalékát, vagyis 42 750 forintot, akkor mentesülhetünk a fizetési kötelezettség alól.

A járulékot egyébként a kötelezett hozzájárulásával más (például egy családtag) is fizetheti. Ezt az átvállalást azonban az állami adóhatósághoz kell bejelenteni, mert csak így válik érvényessé az átvállalás/befizetés.


honlapkészítés: dupai