Pályázati felhívás az Andrássy utcai Óvoda vezetői állásának betöltésére

Ecser Nagyközség Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ecseri Andrássy utcai Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézményben folyó nevelő munkát. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okirat szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartókkal és a különböző szakmai szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• szakirányú - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen előélet, magyar állampolgárság, a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 3 hónál nem régebbi hat. erkölcsi és végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, a szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata. Akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, vagy annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat. A pályázó nyilatkozatai: - a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; - a pályázat elbírálását a testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moskovicz Miklósné munkaügyi üi. nyújt, a 06-29/335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1. 7.sz. iroda.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.


honlapkészítés: dupai