A Pedagógiai Szakszolgálatok ellátási körzete és feladatai

A Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala köznevelési feladatokat ellátó hatósági jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kijelöli a Pest megye közigazgatási területén működő, állami feladatként pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét a 2017/2018. tanévre vonatkozóan.

Pedagógiai Szakszolgálatok ellátási körzete:
Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ceglédi Székhely Intézmény ellátási körzetébe tartoznak a Vecsési Járás települései. Ellátási feladat:
- megyei szakértői bizottsági tevékenység
- továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás.

Ügyviteli telephely: 2700 Cegléd, Buzogány u. 23.

A Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézményének ellátási körzete Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés települések.

Ellátási feladat:
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás.
- fejlesztő nevelés
- (járási) szakértői bizottsági tevékenység
- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
- konduktív pedagógiai ellátás
- gyógytestnevelés
- iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

A tagintézmény ügyviteli telephelye: 2225 Üllő, Pesti út 98./2.
Telephelye: 2234 Maglód, Fő u. 1-9.


honlapkészítés: dupai