Pályázati felhívás a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói állásának betöltésére

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Rendezvényszervezés, közönségszervezői feladatok ellátása, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, hagyományápolás, pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, települési ünnepségek, gyerekprogramok szervezése, lebonyolítása; reklám-propaganda feladatok ellátása, a művelődési ház vezetése, az intézményhez tartozó dolgozók munkáltatói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, közművelődési szakképzettség,
• szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat és kiemelkedő közművelődési tevékenység. Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• kulturális területen - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
• Felsőfokú könyvtárosi szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, a szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata. Akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány másolata, vagy annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat. A pályázó nyilatkozatai: - a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; - a pályázat elbírálását a testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Zsolt polgármester nyújt, a 06-29/335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
o Elektronikus úton Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül
vagy
o Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1. 7.sz. iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.ecser.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 3.


honlapkészítés: dupai