„Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük!”

Ecser Nagyközség Önkormányzata március 14-én tartotta az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc 169. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepélyes megemlékezését a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Házban. Az eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos, a Pest-megyei 7. számú választókerület országgyűlési képviselője, valamint dr. Fehér Edina, a Vecsési Járási Hivatal vezetője. A rendezvény műsorvezetője Kun Attila mb. művelődési ház-igazgató volt.

Megemlékezésében Gál Zsolt polgármester elmondta, hogy minden nemzeti ünnepen, így március 15-én is a visszaemlékezésekben sok szó esik a hősökről. Azokról a férfiakról és nőkről, akik egyéni vágyaikat, álmaikat, terveiket szorították a háttérbe és sokszor életüket adták a közös célért. Ezek az emberek, mint ahogy a hősök általában, nem tudják magukról, hogy hősök. Petőfi, Kossuth, Batthyány, Damjanich, Bem József sem tudta, csak azt tették, amit az elveik, az elképzeléseik, meggyőződésük diktált, és tetteik nyomán a lehetetlen lehetségessé, a vágy valósággá vált. Senki nem kérte tőlük, hogy hősök legyenek, csak valahogy úgy alakult. A márciusi ifjak sem tudták, csak remélték, hogy maroknyi csapatukból délutánra hullámzó tömeg lesz a Nemzeti Múzeum előtt, hogy tízezernyi torok kiáltja majd: „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”, hogy az elszánt tömeg majd kiszabadítja a zsarnokság elleni küzdelem emblematikus alakját, Táncsics Mihályt. Kifejtette, hogy meggyőződése szerint az aradi vértanúk közül egyik sem a bitófa árnyékában vagy a rá szegezett puskák céltáblájaként képzelte el élete utolsó perceit. Egyikük sem hitte magát hősnek. Kötelességüknek érezték a haza szolgálatát, ahogy Aulich Lajos utolsó mondatai is ezt sugallják: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És a halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.” Ezért kérte az ünneplőket, hogy a hősök előtti tiszteletük jelképeként tűzzék ki ezen a napon szívük fölé a kokárdát s azokra emlékeznek ezzel a szimbólummal, akik harcba szálltak a szabadságért s meg is haltak érte, akik a nyugodt családi életet, a sikereket, az unokáik körében eltöltött békés estéket adták fel a nemzetükért. Erejüket megsokszorozta az összefogás, amelyre a ma élő embernek is nagy szüksége van. Ma is szükség van a hősökre, azokra a társakra, akik hajlandóak tenni a közösségükért azzal, hogy ápolják hagyományainkat, segítik elesett társaikat, figyelnek az egyedül élőkre, önzetlenül ott teremnek, ha segíteni kell. A márciusi ifjak példája mindenkit ilyen hétköznapi hősiességre kötelez. E cél érdekében tehetségünk, akaratunk, jó szándékunk, tudásunk egy részét adja mindenki a közösségnek, jobbítsa vele, hiszen Széchenyi István is azt mondja: „Az ember annyit ér, amennyit használ.”

A polgármester köszöntőjét követően a Laky Ilonka Általános Iskola 5. b osztálya mutatta be ünnepi műsorát, amelyet Hornyák Rebeka tanárnő állított össze és tanított be. E munkában pedig Földváriné Blazsek Beáta tanárnő volt segítségére. Az előadás végig követte a forradalom és szabadságharc eseményeit a március idusán történtektől egészen az aradi vérpadig, ahol a tizenhárom hősi halált halt honvédtábornok letérdelve mondta el utolsó szavait. Eközben nevüket megörökítő fekete gyászszalagot terített a vállukra az utókor ifjúságát s a nemzetet jelképező fiatal lányalak. Hozzá s így hozzájuk szólt Kiss Ernő utolsó fohásza: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük!”

A nagysikerű előadást követően az ünneplő tömeg fáklyás felvonuláson vett rész, mely a templom körüli szokásos útvonalon haladt, miközben olyan jól ismert ’48-as honvéd nótákat énekeltek, mint a ’Most szép lenni katonának’ vagy ’A jó lovas katonának’.

Dr. Horváth K. József


Az ünnepi műsor

Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédét mondja

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Gál Zsolt polgármester, Barta Zoltán jegyző, Dr. Fehér Edina a Vecsési Járási Hivatal vezetője

Gál Zsolt és Kun Attila


Fotók: Dr. Horváth K. József

honlapkészítés: dupai