Boldogság program

A Boldogságóra program megvalósulása 4 évesek körében

Sok-sok nélkülözhetetlen ismeretet szereznek a gyermekek óvodás éveik alatt. Az önellátással kapcsolatos feladatok megvalósítása mellett olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek szükségesek a sikeres iskolakezdéshez.
A közösségi nevelés fogalma a mai időkben már nem számít kiemelten fontos területnek, azonban minden pedagógus igyekszik a saját kis csapatában érvényt szerezni azoknak a moráloknak, melyek a későbbiek folyamán segítik a gyermekeket abban, hogy együttműködésre képes, közösségben is gondolkodni tudó felnőttekké váljanak.
Kolléganőmmel egyetértésben jelentkeztünk csoportunkkal a Boldogságóra programra. Az intézményvezető és a szülői közösség támogatta elképzelésünket, így szeptember elején lelkesen kezdtük el a program megvalósítását 4 éveseink közösségében. Történeteket , meséket írtunk, játszottunk el, hogy a valóságban – kimondva, kimondatlanul – ráérezzenek olyan fogalmak jelentésére, mint a hála, vagy az optimizmus. A kis óvodások fejében még gyakran egy batyuba kerülnek ezek, melyeket az iskolás korosztály már külön egységekként tud értelmezni. A kérlek, köszönöm, figyelek rád, vigyázok rád olyan kifejezések, amelyeket már értenek és ez bőven elegendő ahhoz, hogy a program útmutatásait követve, hónapról-hónapra újabb tevékenységek szervezésével segítsük gondolkodásukat a helyes irányba terelni. A mindennapokba beépülő összetartozás érzése, amelyet ezek a kis történések kiváltanak, gazdagabbá teszik érzelmi világukat, empátiájukat fejlesztik. Rohanó világunkban ezek a tulajdonságok kincset érnek….mert akárhogy is legyen, FIGYELNÜNK KELL EGYMÁSRA!

Ferenczei Éva-óvodapedagógus

Köszönetet mondok kolléganőmnek, hogy szakmai tudásával és ilyen kimagaslóan jó programok szervezésével segíti vezetői munkámat.
A programhoz kapcsolódó dal megtekinthető: a youtube oldalán a Margaréták boldogság dala néven.

honlapkészítés: dupai