Évértékelő a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Február 28-án tartotta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2016. évi tevékenységet értékelő és 2017. évi feladatszabó állományértekezletét. A rendezvényen Gulyásné dr. Gyurka Tímea tű. ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalvezetője vett részt. Jelen voltak továbbá a társ - és együttműködő szervezetek képviselői.

Az elmúlt esztendőt Branyiczky Márk tű. ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója értékelte. Az igazgató kiemelte, hogy 2016. évben az igazgatóság fő célkitűzése a megbízható katasztrófavédelmi szolgálat ellátás, a közbiztonsági rendeltetés hatékony betöltése, a valós társadalmi szükségletekre történő eredményes reagálás volt. Mindehhez a széleskörű tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi-igazgatási jogkörökkel, hivatásos és önkéntes bevetési egységekkel rendelkezett az igazgatóság. Az integrált hatósági munka működtetésével és a prevenciós célú, megelőző tevékenységgel egyre fejlődő színvonalú szolgáltatást nyújtott a szervezet az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága érdekében. Az elért eredmények mellett a tavalyi év kiemelt célkitűzése többek között a mentő-tűzvédelem hatékonyságának tovább növelése, ezzel a lakosság védelmi szintjének magasabb színvonalon történő garantálása volt. Az igazgatóság szakmai irányítása és felügyelete mellett az országban egyedülállóként hét önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület végzi a munkáját, a már meglévő és korábban létrehozott kettő katasztrófavédelmi őrs mellett, így csökkent a káreseményekhez való vonulási idő, növekedett a reagáló képesség, javult a megye területi lefedettsége, ezáltal az állampolgárok hamarabb kaphatnak segítséget. Ezt a munkát idén és jövőben is folytatni fogjuk.

A káresetek vonatkozásában 2016. évben a tűzoltó egységek 7065 esetben hajtottak végre beavatkozást a megye illetékességi területén, ami az előző évekhez képest viszonyítva 18 %-os csökkenést jelent. A magas vonulás szám ellenére a készenléti állománynál a káresetek felszámolása közben súlyos sérülés nem történt.

Az igazgató a szakterületeket külön-külön is értékelte. A tűzoltósági szakterületen az országos tendenciával összhangban, Pest megyében a szabadtéri tűzesetek száma az előző évhez képest a közel az ezres beavatkozásról a felére csökkent, ezzel párhuzamosan a vegetációs tüzek száma is jelentősen visszaszorult. A csökkenéshez nagymértékben hozzájárult a szervezet preventív intézkedései, illetve a DISASTER akciók, aminek keretében beazonosításra kerültek a tüzesetek visszatérő helyszínei. Az érintett területek tűzvédelmi kockázatának csökkentése érdekében az igazgatóságunk szemléket tartott, valamint közleményeket tett közzé, ami a szabadtéri tűzesetek jelentős csökkenését, egyes esetfajtáknak a teljes elmaradását eredményezte (pl. terményszárítók, terménytárolók, mezőgazdasági gépek, berendezések tüzeinek teljes elmaradása, amely évek óta számos esetben okozott problémát az érintett ágazatban). A készenléti állomány hatékonyan látta el az alapfeladatait, amelyet a megyére jellemző nagyszámú káresemények szakszerű kezelése is alátámaszt. A beavatkozások felszámolásában a hivatásos erőkön felül az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek is folyamatosan, áldozatos munkát végeztek, támogatva ezzel a hivatásos erők munkáját.

A polgári védelmi szakterületet nagy hangsúlyt fektetett a már rendszerbeállított önkéntes polgári védelmi szervezetek képességeinek, a technikai eszközeik, és a szakképzetségük fejlesztésére, ezáltal az igazgatóság káreseményekben történő létszám megtöbbszörözési képessége növekedett. Kiemelt figyelem kísérte a tanuló ifjúság katasztrófavédelmi ismereteinek elmélyítését segítő felkészítések – felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, közösségi szolgálat – végrehajtása, hangsúlyt fektetve az önkéntesség (öngondoskodás) fontosságára.

Iparbiztonságra vonatkozóan az igazgató kiemelte, hogy a szakterület 2016. évben is kiválóan ellátta a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek hatósági felügyeletét, a veszélyes áruk szállítását folyamatos hatósági felügyelet alatt tartotta, melynek eredményeként kiemelt esemény, baleset nem történt. A létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos szakhatósági eljárások magas színvonalon kerültek végrehajtásra. Az igazgatóság illetékességi területén található települések hulladékszállítási helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérte, a kijelölt szolgáltatók tevékenységét ellenőrizte.

Hatósági tevékenység éves munkáját a preventív, egységes, szakszerű hatósági munkavégzés jellemezte. Az állampolgárok jogkövető magatartását különféle közlemények, tájékoztatók kiadásával, konferenciák szervezésével igyekezett elősegíteni. A Pest Megyei Tűzmegelőzési Bizottság a tavalyi évben jelentős eredményeket ért el, hiszen rend-és társszervezetekkel közösen végzett preventív munkának köszönhetően a tűzesetek számának csökkenése számokban is kimutathatóan jelentkezett.

Az igazgató végezetül a funkcionális területek: gazdasági, humán, hivatali – igazgatási és ellenőrzési szakterületeket értékelte. A szervezeti egységek betöltötték rendeltetésüket és törvényesen, hatékony módon működtek közre az igazgatóság munkájában. Külön köszönetet mondott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes személyi állományának, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltó egyesületek egész éves sikeres, áldozatkész, fegyelmezett munkájáért, hangsúlyozva, hogy a biztonság garantálása csak jól felkészült módon szavatolható. Az ezredes végezetül megköszönte a BM OKF egész éves támogatását, és köszönetet mondott a jogkövető állampolgároknak is, megemlítve, hogy az igazgatóság munkájára 2016-ban is számíthat a lakosság, valamint minden együttműködő rend-és társszervezet.

Gulyásné dr. Gyurka Tímea tű. ezredes beszédében kiemelte, hogy a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016-ben betöltötte a szerepét, felkészült állománya révén színvonalas munkát végzett. Végezetül megköszönte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves munkáját, az előző évekhez hasonló színvonalas munkát, szakmai alázatot, és aktivitást kért a 2017-os esztendőre.

Foto: Pest MKI


honlapkészítés: dupai