Álláshirdetés

Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda
a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
az Ecseri Andrássy utcai Óvoda
pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Ecser Andrássy utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus munkájának segítése 8.00.-16.00. terjedő időszakban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-középfokú képesítés, pedagógia asszisztens képesítés
-büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
 Gyermekszeretet, megbízhatóság, szakmai elhívatottság, csapatmunkára való készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok, sikeres pályázás esetén erkölcsi bizonyítvány bemutatása
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. március
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.március 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a +36-29-335-201 -es telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton az ovoda2sz@gmail.com címen keresztül a munkakör megjelölésével.

honlapkészítés: dupai