Tájékoztató KATA adóalanyoknak

Fontos bevallási határidő közeledik a KATA adóalanyok számára, ugyanis 2017. február 15-ig lehet a KATA adózási módot választani!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók (KATA alanyai) adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert.

A KATA alanya, a Kata hatálya alá tartozás (KATA-alanyiság) kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig – jogvesztő határidőkig – változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, hogy az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti.

A fix összegű adóalap-megállapítás módszerének választását a KATA-s vállalkozás az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség „Változás-bejelentési" nyomtatvány szolgál, mely az önkormányzati adóhatóság www.ecser.hu honlapján megtalálható.

A vállalkozásnak ez a döntése a teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig van érvényben, amíg változás-bejelentési nyomtatványon a vállalkozás bejelenti, hogy az adó alapját már nem a fix összegű, tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani. Amennyiben az adózó nem ezen módszer szerint kíván a következő adóévben adózni, úgy ezt a szándékát az adóév február 15-éig kell az említett nyomtatványon bejelentenie az adóhatósághoz.

A KATA tételes adóalap-megállapítási módszer választása esetén nem kell éves iparűzési adóbevallást benyújtani a vállalkozásoknak, mint a többi esetben. Ugyanakkor a hatályos Htv. az alábbi esetekben mégiscsak tartalmaz adóbevallási kötelezettséget az iparűzési adót tételes adóalap szerint fizető KATA-alanyok számára, méghozzá azon esetekre, amikor az adózó az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 39/D. § alapján az adóalap vagy a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja.

Összefoglalva a bevallás esetkörei a következők lehetnek:
- az ideiglenes jellegű tevékenység végzése után megfizetett átalányadót az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán a fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
- a megfizetett útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
- a foglalkoztatás- növelés címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év – kívánnak érvényesíteni.

Ezek természetesen csak lehetőségek a KATA-alanyok számára, nem kötelező érvényűek, ám az adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében - csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

Fontos adminisztráció csökkentést érintő változás, hogy 2016. január 1. napjától nem kell adóbevallást benyújtani azoknak a KATA adóalanynak, akiknek az adóalanyisága kisadózó vállalkozásként bármely ok miatt megszűnt vagy szünetel, hanem ennek tényét a „Változás-bejelentési" nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.


Ecseri Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai