Pályázati felhívás - ingatlan értékesítés

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2015.(IV.22.) számú határozata alapján nyílt pályázatot hirdet az Ecser, Petőfi S. utca 41. szám alatti 720 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.

A pályázat célja: Ecser Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában
lévő 720 hrsz-ú, 2233 Ecser, Petőfi utca 41. szám alatti ingatlan értékesítése.

Az ingatlan bemutatása: Az ingatlan a település központjában található, szilárd
burkolatú útról megközelíthető. Telekkönyvi besorolása „kivett művelési ágú, lakóház és udvar”. Az ingatlan területe 991 nm. A telken egy felújításra szoruló lakóház található, mely a telek északi részén a telekhatáron fekszik, alapterülete 60 nm.

Az udvar gondozatlan, a kerítés elhanyagolt, a telek hátsó részen nincs kerítés.

Közműellátottsága: víz, villany, gáz. Csatorna az utcáról elérhető.

Az ingatlan megtekintése: Az ingatlan megtekintésére előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Időpont az Ecseri Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy a 06-29-335-161-es telefonszámon kérhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20. hétfő 18.00 óra.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
• a pályázó adatai: magánszemély esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím.
jogi személy esetében: cég neve, székhelye, képviselő neve, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím.
• a pályázó által ajánlott vételár összege
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy:
• az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg
• sikeres pályázat esetén a vételárat egy összegben fizeti meg az Önkormányzatnak
• az ingatlan-nyilvántartási törvény alapján Magyarországon tulajdonszerzésre
jogosult
• elfogadja a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel a 60 napig tartó ajánlati kötöttség vállalásának követelményeire.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, személyesen, vagy
meghatalmazott útján nyújthatják be az Ecseri Polgármesteri Hivatal titkárságán (2233 Ecser Széchenyi u. 1., 7. iroda), vagy postai úton küldhetik meg Ecser Nagyközségi Önkormányzat címére (2233 Ecser Széchenyi u. 1.). A borítékon a „Pályázat: Ecser Petőfi utca 41. szám alatti ingatlan.” jeligét kérjük feltüntetni.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a
beadási határidőt követő 60 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak tájékoztatást.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az Önkormányzat fenntartja jogát arra, hogy a pályázat során a Pályázati felhívásban szereplő feltételeket egy alkalommal módosítsa.honlapkészítés: dupai