Óvodapedagógusi állás

Ecseri Andrássy utcai Óvoda

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
alapján
pályázatot hirdet

Ecseri Andrássy utcai Óvoda

ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű : 2019.december 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, Ecser Andrássy utca 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus az óvodai nevelés ellátását az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi Pedagógiai Programja, az SZMSZ-e, Házirendje és a vezetői utasítások szerint végzi.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus,
 1-5 év munkatapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:
 Gyermekszeretet, megbízhatóság, szakmai elhívatottság, csapatmunkára való készség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Durayné Környei Emese nyújt, a +36-29-335-201 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton az ovoda2sz@gmail.com címre.

honlapkészítés: dupai