Pályázati felhívás az Ecseri Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói állásának betöltésére

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról" szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, a vezetői kinevezéshez kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
rendezvényszervezés, közönségszervezői feladatok ellátása, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, hagyományápolás, pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, települési ünnepségek, programok szervezése, lebonyolítása; reklám-propaganda feladatok ellátása, a művelődési ház vezetése, az intézményhez tartozó dolgozók munkáltatói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Cafetéria juttatás az önkormányzat költségvetési rendelete szerint.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
- felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,
vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
és
- felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének
vagy
- a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
és
- kiemelkedő közművelődési tevékenység,
- betöltött 18. életév,
- büntetlen előélet,

A pályázathoz csatolni kell:
- a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
- szakmai önéletrajzot
- az intézmény működésével kapcsolatos elképzeléseket
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A vezetői megbízás öt éves határozott időre szól.

Az álláshely betölthető a pályázat lezárását követően 2017.III.1-től.
A pályázatok leadásának határideje: A
www.kozigallas.hu
oldalon való megjelenéstől számított időponttól 2017. február 10-ig.
Helye: Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.

Bővebb felvilágosítás, információ: Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. Gál Zsolt polgármester Telefon: 29/335-161, 29/335-166
A pályázók itt kaphatják meg a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, és előre egyeztetett időpontban megismerhetik az intézményt.

A pályázatok elbírálási határideje: 2017. február 28.


honlapkészítés: dupai