Pályázati felhívás házi szociális gondozói állás betöltésére

A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ létszámbővítés miatt Ecserre keres házi szociális gondozót.

Gyömrő Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ
szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser település, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja a személyi gondozás körébe tartozó szakmai feladatokat, naprakészen vezeti a szükséges adminisztrációt papíralapon és elektronikus formában is; a személyi gondozási feladatokon túl a hozzá tartozó ellátási területen szociális segítési feladatokat is ellát.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti végzettség: OKJ-s képesítés - szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, általános ápoló,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szociális területen végzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Goór Karolina nyújt, a 06/29-330-207 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gyömrő Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2230 Gyömrő, Szent István utca 75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/17506-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
• Elektronikus úton Goór Karolina részére a gykszszk@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ / Goór Karolina, Pest megye, 2230 Gyömrő, Szent István utca 75. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az intézmény vezetője bírálja el a beadási határidő lejártát követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

honlapkészítés: dupai