Szociális tűzifa igénylés

Tisztelt Ecseri Lakosok !

A belügyminiszter által kiírt „A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás” pályázaton az Ecser Nagyközségi Önkormányzat 40 erdei köbméter tűzifa támogatást nyert.

A támogatás a NEFAG Erdészet részéről két részletben, 2016. évben 24 erdei köbméter, 2017. január hónapban 16 erdei köbméter mennyiségben kerül kiszállításra.

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a helyi önkormányzat szociális tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendeletét.

A támogatást első sorban olyan szociálisan rászorulók igényelhetik, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át ( 42.750.-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 200%-át (57.000.-Ft), továbbá a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott kizáró vagyonnal nem rendelkezik.

Előnyt élveznek a rendelet szerint : az aktív korú ellátásban részesülők, időskorúak járadékában részesülők, a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesülők, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő szülők, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, nagycsaládosok, valamint a 65. életévüket betöltött nyugdíjasok, amennyiben a támogatási feltételeknek együttesen megfelelnek.

Az Oktatási és Szociális Bizottság az elbírálásnál a rendeletben meghatározott feltételeket veszi alapul és mérlegeli a szociális körülményeket, valamint a rászorultságot egyaránt.

A támogatási igényeket 2017. január 10. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon, a szükséges jövedelmi igazolásokkal együtt.

Barta Zoltán jegyző


honlapkészítés: dupai