Felhívás lakcímbejelentésre

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (1) bekezdése szerint a Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető.
Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál és a központi szervnél teljesíthető.
A lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentésének ténye önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és nem szüntet meg.
A polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él.
A polgár tartózkodási helye annak a lakásnak a címe ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
A polgár értesítési címe az a cím, (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely) amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár bejelentett.

A lakcímbejelentést a rendszeresített formanyomtatványon lehet megtenni az Ecseri Polgármesteri Hivatalban a Járási Hivatal települési ügysegédénél hétfőnként 08.00. és 12.30. valamit 13.00. és 18.00. óra között.
vagy
A Vecsési Kormányablakban: Vecsés, Fő u. 246-248. Market Central.
Félfogadás
Hétfő: 07:00 ‒ 17:00
Kedd: 08:00 ‒ 18:00
Szerda: 08:00 ‒ 20:00
Csütörtök: 08:00 ‒ 18:00
Péntek: 08:00 – 16:00
vagy
A Vecsési Okmányirodában: Vecsés, Szent István tér 1.
Félfogadás
Hétfő: 12:00 ‒ 16:00
Szerda: 08:00 ‒ 18:00
Csütörtök: 08:00 ‒ 12:00

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) számú Kormányrendelet 29. §-a szerint aki a lakcímbejelentésre előírt rendelkezéseknek nem tesz eleget harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. E szabálysértés miatt a rendőrség és a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki.


honlapkészítés: dupai