A kéményseprésről

Sokan érdeklődnek a kéményseprés ellátása felől. A jogszabály módosítás alapján Pest megyében a Katasztrófavédelem látja el a lakossági kéményseprési feladatokat.
Telefonos elérhetőségük: 1818
Honlapjuk, amelyen sok információt kaphatnak:
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság reagált azokra a levelekre, amelyeket kéményseprő cégek juttattak el Önkormányzatok részére. A Katasztrófavédelem álláspontja szerint a levelek csak a jogszabály bizonyos részeit kiragadva írnak a kéményseprésről. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint:

"A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény és a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről rendelkező 401/2015 (XII. 15.) Kormányrendelet alapján a Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a Katasztrófavédelmet jelölte ki.

Pest megye valamennyi településén
aa, - a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként , fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében,
ab, - kizárólag az aa, alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék elvezető osztatlan közös tulajdonban van és
ac, - az ab, alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében
a kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari szerv közfeladatként látja el.

A kéményseprő-ipari tevékenység sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

A törvény 2. § (1) bekezdés a, pont aa, és ab, alpontja szerinti ingatlanok esetében a sormunka keretében végzett tevékenység az előzetes írásbeli értesítés első és második időpontjában térítésmentes. Az (1) bekezdés a, pont ac, alpontja szerinti társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a szolgáltatás az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban is költségtérítés ellenében történik.

A törvény 2. § (1) bekezdés a, pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében (a továbbiakban: közületi szektor) a szolgáltatást azon kéményseprő-ipari szolgáltatók láthatják el, akik az illetékes tűzvédelmi hatóság által nyilvántartásba vételre kerültek.

A Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján
pest.katasztrofavedelem.hu/szolgaltatasi-felugyelet
közzétételre kerültek azon kéményseprő-ipari szolgáltatók, akik Pest megye illetékességi területén a közületi szektorban tevékenységet végezhetnek.

Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatás nem sormunka keretében történik, azt az ingatlan használója köteles igénybe venni, díjfizetés ellenében. Az ingatlan használók a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján közzétett nyilvántartásból maguk választják meg, hogy a szolgáltatást kivel kívánják elvégeztetni. A szolgáltatási díjakat minden közszolgáltató a honlapján köteles közzétenni.

Összegezve:
- Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatást - a Katasztrófavédelem honlapján közzétett nyilvántartásból - az ingatlan használója által kiválasztott szolgáltató által kell igénybe venni.
- Lakossági szektorban (a feltételek teljesülése esetében)a sormunkát a kéményseprő-ipari szerv térítésmentesen végzi."

Egyszerű, nem?


honlapkészítés: dupai