TIGÁZ helyett FŐGÁZ

Szolgáltatóváltás történt a földgáz egyetemes szolgáltatása területén. Ezzel kapcsolatban minden fogyasztó írásos tájékoztatást kapott. A TIGÁZ a következőket tette közzé honlapján:

"Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a TIGÁZ Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásával, 2016. október 1-jei dátummal megszüntette földgáz egyetemes szolgáltatási tevékenységét.

A Hivatal a FŐGÁZ Zrt.–t (Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) jelölte ki a TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatásban vételező földgáz fogyasztóinak átvételére, további ellátására. A szolgáltatóváltás a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben foglaltak szerint ment végbe.

A szolgáltatóváltással kapcsolatban egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználóinknak nem volt teendője.

A TIGÁZ Zrt. ügyfeleinek földgáz egyetemes-szolgáltatási szerződései az átadás időpontjában a törvény erejénél fogva automatikusan megszűntek, míg a FŐGÁZ Zrt.-vel a szerződés az átadás időpontjában a törvény erejénél fogva automatikusan létrejöttek, új szerződés megkötésére nem volt szükség. Az ellátás az átadás napjától a FŐGÁZ Zrt. részéről a jogszabályokban és a FŐGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában foglalt feltételekkel valósul meg.

Az átadás-átvételi folyamat a szolgáltatás minőségét, zavartalanságát és folyamatosságát nem befolyásolta. A szolgáltatók szorosan együttműködtek a felhasználók szerződéseire vonatkozó adatok, információk átadásában, amelynek folyamata törvény által szabályozott.

A TIGÁZ Zrt. szabad piacon (nem egyetemes szolgáltatásban) ellátott felhasználóit semmilyen formában nem érinti a fenti egyetemes szolgáltatási működési engedély visszavonás. Továbbá a TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztási engedélyes (hálózat üzemeltetés) tevékenységét sem érinti ezen eljárás."

További tudnivalók elérhetőek a

tigaz.hu

oldalon is.

A FŐGÁZ honlapján a tájékoztató itt található meg:

http://szolgaltatovaltas.fogaz.hu/tigaz

Fontos tudni, hogy gázszivárgás esetén a 06-80/300-300-as telefonszámot kell hívni.

A FŐGÁZ Zrt. munkatársai a szolgáltatóváltás miatt személyesen nem keresik meg Önt. A TIGÁZ Zrt. és a FŐGÁZ Zrt. munkatársai Önnek nem visznek házhoz semmilyen pénzösszeget, nem kérnek helyszíni készpénzes kifizetést. A szolgáltatóváltás a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben foglaltak szerint történt, Önnek nem volt teendője.

Tájékoztatjuk, hogy a TIGÁZ Zrt., FŐGÁZ Zrt. részéről történő személyes megkeresés esetén munkatársaik minden esetben fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.


honlapkészítés: dupai