VÁLLALKOZZ ITTHON FIATAL!

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 18-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A program célja: a Közép-magyarországi Régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

Jelen programunk az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott és Varga Mihály Miniszter úr által bejelentett Vállalkozz Itthon Fiatal! program megvalósítását a Közép-magyarországi régióban az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban OFA NKft.) valósítja meg. A képzés és szakmai szolgáltatás nyújtás a program első komponense, mely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
finanszírozásával valósul meg, a pénzügyi támogatás a program második komponense, melyre VEKOP 8.3.1-16 pályázati konstrukció biztosít forrást.

A program célcsoportja: a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a megyei Kormányhivatalnál, vagy Járási Hivataloknál álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
(Kivéve a 25-30 éves korú felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső, akik nem vonhatók be az IGR-be, de pályakezdő álláskeresőként regisztrálni szükséges.)

A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.
Az életkori feltételeknek a programba vonáskor (képzés kezdetekor) kell megfelelni.

A program részcéljai:
- életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
- élet- és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással (piacszerzés, megtartás, bővítés, hálózatosodás, fenntarthatóság biztosítása);
- a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése;
- együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások között, továbbá a vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között a szinergiák optimális kihasználása végett.

A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg:
Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző szervezet, mentorok kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. Az általános elméleti képzések a vállalkozásindítást támogató készségek, kompetenciák és ismeretek elsajátítását szolgálják. A magas színvonalú képzés biztosítja, hogy az első
kiválasztás során szűrt jelentkezők nagy aránya legyen képes támogatásban részesíthető üzleti tervet elkészíteni.

Az egyének segítséget kérhetnek a piaci lehetőségek felkutatásához, a kiválasztott tevékenységhez szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati feltételek meghatározásához.
A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

Mindez költséghatékonysági és eredményességi szempontok miatt egyaránt kiemelten fontos. A szolgáltatás várt eredménye a vállalkozás indítását megalapozó üzleti tervek kidolgozása.
A mentori támogatás a program második komponensének megvalósulási ideje alatt a vállalkozás megalapítását követő maximum 12 hónapig biztosított, amely nem csak tanácsadást jelent, hanem a fenntartási időszakra is kiterjedő monitoring tevékenységet, a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomon követését, utógondozását is.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek induló költségeik támogatása
céljából, 10% önrész mellett.

Vállalkozz Itthon Fiatal! program elérhetőségei:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
E-mail: vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu
Tel: 06 (1) 555 2900
Levelezési cím: 1301 Budapest Pf.:84
http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal


honlapkészítés: dupai