Nemzeti Egységes Kártyarendszer Ügyfél-tájékoztató

Az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által a 2017. év során lépcsőzetesen bevezetésre kerülő elektronikus jegyrendszer igénybevételéhez szükséges közlekedési kártya NEK rendszerben kiállított kártya lesz.
A NEK-ben kiadott kártyák kiállításához egy előzetes NEK-regisztráció (arcképmás- és aláírás-felvételezés) szükséges, amely valamennyi okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton jelenleg is megtehető.
A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) igénylése, illetve a személyes úton történő pótlása során az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy rögtön NEK-regisztrációt is kérjenek, ezzel az ügyintézés ideje kb. 2-3 perccel növekszik csak meg.


A Nemzeti Egységes Kártyarendszer

→ kártyák kibocsátását támogató keretrendszer: A NEK-rendszer egy olyan, elektronikus tároló elemet (chipet) tartalmazó kártyák rendszerezett kibocsátását támogató keretrendszert jelent, amely központilag szabályozza a legfontosabb, alapvető technológiai, eljárási, szervezeti és egyéb feltételeket.
→ egyetlen rendszerhez csatlakoztat: A NEK célja, hogy az egyes, elektronikus kártyát kibocsátó és elfogadó szereplők (pl.: állam, önkormányzatok, közlekedési vállalatok, egyéb szolgáltatók és gazdasági szereplők) az állam által szabályozott és ellenőrzött rendszerhez csatlakozzanak.
→ megvalósítja az egységes kártyatechnológia alkalmazását: A rendszerhez való csatlakozással ugyanis megvalósulhat az egységes és szabványosított kártyatechnológia alkalmazása, valamint a magas fokú biztonságot nyújtó gyártási, kibocsátási, logisztikai és működési rendszerben, központilag kezelt és hitelesített (közhiteles) megszemélyesítő adatok felhasználásával létrehozott elektronikus kártyák kibocsátása.
→ egy kártyához több funkciót is biztosít: A NEK keretében kiadott kártyák egyszerre több funkcióval felruházhatóak lesznek, így a kártyafelhasználó (állampolgár) választása szerint, a különböző elektronikus kártyával igénybe vehető alkalmazások, kártyatípusok akár egyetlen kártyára is egyesíthetőek lesznek, de igény szerint a szolgáltatások működhetnek külön kártyán is.
→ egyszerűsít és biztonságot ad: A NEK lehetőséget biztosít arra, hogy a polgárok egyszerűbben, gyorsabban vehessenek igénybe kapcsolódó szolgáltatásokat, mindehhez pedig megteremti az egységes, költséghatékony működés feltételeit, lefekteti egy biztonságos kártyarendszer alapjait.
→ közhiteles nyilvántartások alapján működik: Valamennyi NEK kártyán a közhiteles nyilvántartásokban (okmányirodai szakrendszerekben) szereplő adatok kerülnek megjelenítésre.

Az elsődleges kártya vizuálisan tartalmazza a
• kártyafelhasználó arcképmását, családi és utónevét,
• NEK-re utaló jelzést,
• kártya egyedi sorszámát.

Elektronikusan tartalmazza a kártya elektronikus egyedi azonosítóját és a kártyakibocsátó egyedi azonosítóját.

Az elsődleges kártya tartalmazhatja:
• a kártyafelhasználó születési helyét és idejét,
• lakó- és tartózkodási helyének településnevét,
• 12. életévét betöltött kártyafelhasználó esetében az aláírását,
• kártyakibocsátó megnevezését,
• kártya kiállításának napját és az érvényességére vonatkozó adatot.

A NEK-ben kiadott kártyák kiállításához egy előzetes NEK-regisztráció (arcképmás- és aláírás-felvételezés) szükséges, amely valamennyi okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, valamint a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán megtehető.
A NEK rendszerben jelenleg a diákigazolvány kerül kiadásra, azonban hamarosan, az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által bevezetésre kerülő elektronikus jegyrendszer igénybevételéhez szükséges közlekedési kártya is a NEK rendszerben kiállított kártya lesz.
A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) igénylése, illetve a személyes úton történő pótlásuk során Önnek lehetősége nyílik arra, hogy ingyen, előzetes időpontfoglalás nélkül, az okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, valamint a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán az okmányigénylés/okmánypótlás mellett NEK-regisztrációt is kérjen. (Az ügyintézés ideje mindössze kb. 2-3 perccel növekszik meg.) Mindehhez annyit kell tennie, hogy az adott okmányigénylés/okmánypótlás során az arcképmás- és aláírás-felvételezésnél jelezze az ügyintézőnek, hogy Ön NEK-regisztrációt is szeretne rögzíteni az okmányügyintézés mellett.
Amennyiben Ön már rendelkezik 2016. január 1. után elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal, úgy NEK-regisztráció nélkül is igénybe veheti az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók által nyújtott (teljes árú) elektronikus díjtermékeket.
Amennyiben Ön a közösségi közlekedésben államilag nyújtott kedvezményt (pl. 90 %-os jegykedvezmény, stb.) is igénybe kíván venni, ebben az esetben NEK-regisztrációval is rendelkeznie kell, függetlenül attól, hogy 2016. január 1. után kiadott elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványa is van.
Az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által kialakításra kerülő elektronikus jegyrendszer tervezetten az elkövetkező háromnegyed évben, a szolgáltatók szakmai együttműködésében, lépcsőzetesen kerül bevezetésre.

Részletes információ: www.nek.hu


honlapkészítés: dupai