Álláspályázatok - jogi referenst és tanügyigazgatási referenst keres a Tankerület

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Monori Tankerülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
jogi referens
munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Monor, 2200, Petőfi Sándor utca 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. sz. melléklet 59. pontja alapján: jogi és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:
Szerződések készítése, illetve kötelmi jogi szempontból történő véleményezése. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ funkcionális és szakmai feladat- és hatáskörét érintő peres és nem peres eljárásokkal összefüggésben a külső jogi képviselőkkel történő folyamatos szakmai együttműködés. Jogi, szakmai segítségnyújtás valamennyi szervezeti egység részére. A szakmai szabályok egységes értelmezésében való közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Monori Tankerületi Központhoz tartozó jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, Jogász szakképzettség,
- Összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés
- MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
- A munkakör betöltésének feltétele: erkölcsi bizonyítvány, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Közbeszerzési szakirányú végzettség,
- Közbeszerzési eljárások bonyolításával, előkészítésével, ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalat,
- Központi közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat
- Pályázatírásban, pályázatkezelésben szerzett tapasztalat
- Tanügyigazgatási végzettség vagy tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
- nagyfokú munkabírás, önálló munkavégzési képesség,
- szakmai elhivatottság, rendszerező képesség,
- jó kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség,
- precizitás, rugalmasság, alkalmazkodó készség,
- megbízhatóság,
- terhelhetőség, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll közügyektől való eltiltás hatálya alatt
- végzettséget/végzettségeket igazoló oklevél/oklevelek másolata
- 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerinti fényképes önéletrajz, szakmai tapasztalat megszerzését igazoló dokumentum
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Monori Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogi referens.
- Elektronikus úton a monika.molnar@klik.gov.hu">molnar@klik.gov.hu E-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella nyújt, a +3630/668-5520 -as telefonszámon.Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete

tanügyigazgatási referens
munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Monor, 2200, Petőfi Sándor utca 27.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. sz. melléklet 17. pontja szerinti, oktatással kapcsolatos feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
fenntartói tanügyigazgatási döntések előkészítése, adatszolgáltatások teljesítése, intézmények szakmai munkájának koordinációja, törvényességi ellenőrzése, kapcsolattartás az intézményekkel

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola/egyetem pedagógus vagy jogi vagy igazgatási szakképzettség
- Intézményfenntartásban vagy köznevelési intézményben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelés
- MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
- A munkakör betöltésének feltétele: erkölcsi bizonyítvány, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Emelt szintű szakképesítés, tanügyigazgatási szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll közügyektől való eltiltás hatálya alatt
- végzettséget/végzettségeket igazoló oklevél/oklevelek másolata
- 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet szerinti fényképes önéletrajz, szakmai tapasztalat megszerzését igazoló dokumentum
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella nyújt, a +3630/668-5520 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Monori Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogi referens.
- Elektronikus úton a monika.molnar@klik.gov.hu">molnar@klik.gov.hu E-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségesnek ítéli.


honlapkészítés: dupai