Átadásra került iskolánk új épületrésze

Az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola új épületszárnyának avatására 2016. augusztus 23-án került sor.
Utoljára az 1980-as években bővült az intézmény. Azóta a gyermeklétszám is megnövekedett, tehát mindenképpen szükséges volt a tantermek számának növelése. A bővítés eredményeként kialakítottak három új tantermet és egy csoportszobát, valamint a kiszolgáló helyiségeket. A project része volt a termek teljes felszerelése és bútorozása is.
A Laky Ilonka Általános Iskola fejlesztése a "Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program" keretében a Nemzeti Sportközpontok és Ecser Nagyközség Önkormányzatának együttműködésével valósult meg. Beruházója a Nemzeti Sportközpontok és az Ecser Nagyközségi Önkormányzat volt.
Az épület tervezője: Tóth Tamás
A kivitelező a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft, valamint a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft konzorciuma.
A műszaki ellenőr a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt volt.
A beruházás összköltsége 101 millió forint volt.

Az avató ünnepségen megjelent:
- Dr. Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkár feladatait is ellátó vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára,
-Dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselőnk,
- Szabó István, a Pest megyei Önkormányzat elnöke,
- Kovács Norbert a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója,
- Dr. Hrutkáné Molnár Monika a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületi Központjának igazgatója,
- Dr. Fehér Edina, a Vecsési Járási Hivatal vezetője,
- Gál Zsolt, Ecser Nagyközség polgármestere,
- Kiss Katalin, a Laky Ilonka Általános Iskola megbízott igazgatója,
az önkormányzat vezetői, képviselői, a beruházók vezetői, a kivitelezők, az intézmények vezetői, az egyházak képviselői, az ecseri civil szervezetek elnökei, a pedagógusok, a szülők, az intézmény tanulói.

Amint Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédében elmondta, 2014 nyarán kaptak arról értesítést, hogy e program keretében három új tanterem létesítésére nyílik lehetőség a településen. Ezt követően a KLIK tankerületi vezetője pedig hathatós segítséget adott az előkészületek megkezdéséhez, s ennek eredményeként megszületett az első közös tervük. Sajnos azonban hamar kiderült, hogy amit megálmodtak, az nagyon drága lenne, így át kellett dolgozniuk azt. A következő jelentős dátum a megvalósuláshoz vezető úton 2015 nyara volt: ekkor a kivitelezők, a Juko Kft. és a Veresmester Kft. kerültek kiválasztásra. 2015 decemberében pedig már megvolt az építési engedélyük is, amiért köszönet illeti meg a tervező Tóth Tamást. A három tanterem mellett kialakítottak még egy csoportszobát is, amibe a mindeddig méltatlan körülmények között működő könyvtár költözött. Továbbá kiépítettek egy mosdóblokkot is, mely egy mozgáskorlátozottak által is használható résszel is rendelkezik. A polgármester hangsúlyozta, hogy a jövő nemzedék minden bizonnyal fontos szerepet tölt majd be a település fejlődésében. Ezért nagyon fontos, hogy kellő törődést és gondoskodást biztosítsunk az ő jelenük, a településhez, lakóhelyükhöz fűződő viszonyuk iránt. Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vállaltak e nagyszabású beruházás megvalósításában, kiemelve Dr. Boros Anita helyettes államtitkárt, aki mindvégig támogatta az ügyet.

Dr. Szűcs Lajos, a település országgyűlési képviselője köszöntő beszédében annak adott hangot, hogy e jeles esemény alkalmával egyszerre tölti el büszkeség és szomorúság. Azért büszke, mert a létesítmény megvalósult, viszont szomorú is, mert a médiában sajnos nem mindig jön át az ilyen hír. Mert ma már az, ami érték, sajnos nem hír. Pedig valójában nagyon is az, hiszen ez az ecseri létesítmény csupán nyolc hónap alatt készült el. Mindenki azon dolgozott, hogy ez így legyen, ezért köszönet illet mindenkit, aki részt vett benne. S hogy miért is volt olyan nagyon fontos, hogy ez a beruházás megvalósuljon? Ennek magyarázatát egy érdekes tendencia adja, ami Magyarországon egyedül Pest megyében érvényesül: itt születik ugyanis a legtöbb gyermek, s így a tanulói létszámgyarapodást nem a migráció s egyéb más tendencia adja. Mindennek magyarázata pedig egyszerű: az itt élők megtalálták a családalapításhoz szükséges létbiztonságot. A környékbeli településeken is hasonló beruházások váltak szükségessé. S jóllehet, hogy az év második felétől a KLIK lesz a gazdája az iskoláknak – de az önkormányzatok mindenhol továbbra is segíteni fogják a jelenlegihez hasonló projekteket. S a cél mindenhol azonos: hogy minél jobb helyen legyenek a gyerekek. S ha az ezekről a fejlesztésekről szóló híreket a médiában is tovább tudjuk adni, akkor annak hatása sem fog elmaradni.

Dr. Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter személyes üdvözletét adta át az ünneplőknek az új létesítmény átadása alkalmából. Kifejtette, hogy a kormány elismert szándéka, hogy olyan európai színvonalú tantermek létesüljenek, amelyek hosszú távon is szolgálják a kormány céljait. Jelen átadással együtt véget ért a kivitelezők munkája, viszont kezdetét veszi másoké, elsősorban a pedagógusoké és tanulóké. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a létrejött új tantermek sok generáció számára okoznak majd örömet. A kormány minden intézkedése mögött egy filozófia áll: egy Magyarország van, és ott mindenhol, minden gyermeknek egyenlő eséllyel kell rendelkeznie s indulnia az életben. Ennek a célkitűzésnek a fényében jelenleg olyan beruházások vannak folyamatban az országban, amilyenekre az elmúlt száz év során nem került sor. Az ecseri beruházást segítő együttműködésért pedig köszönetet mondott dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnek, valamint Gál Zsolt polgármesternek. Elmondta, hogy az a település, amelynek ilyen szellemiségű a polgármestere és vezetése, a jövőben csak tovább épülhet. Köszönetét fejezte ki továbbá a helyi önkormányzatnak, a beruházásban részt vevő kormányzati szerveknek, az iskola vezetőségének és pedagógusainak, valamint a szülőknek, hogy munkájukkal segítették a létesítmény megvalósulását. Elmondta, hogy a most átadásra kerülő három új tanterem tulajdonképpen hiánypótlási célokat szolgál, s hasonló céllal kb. még 70 tanterem megépítéséről van szó az országban. A helyi önkormányzatnak jelen projekt esetében nem kellett önerőt biztosítania, hiszen mintegy 100 millió forint nagyságrendben teljes egészében állami beruházásként valósult meg. A jövőt illetően pedig a kormány elkötelezett az iskola- és sportlétesítmény építési program továbbvitelében. S ezen cél felé haladva minden apró lépés közelebb visz bennünket a kis bajnokok és a győztesek Magyarországa felé.

Kiss Katalin, az iskola igazgatója hangsúlyozta, hogy valóban nagyon nagy szükség volt már ezekre az új tantermekre, amiért minden résztvevőnek köszönet jár. S hogy ezt az égető szükségszerűséget érzékeltesse elmondta, hogy a 2012 – 2013-as tanévet 230 diák kezdte meg az iskolában, a jelenlegi 2016-2017-es évben pedig már 302 tanulójuk lesz.

Az ünnepség végén dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Gál Zsolt polgármester emléklapokat adott át azoknak, akik a kivitelezés során munkájukkal segítették annak megvalósulását. A kitüntetettek voltak:

- Kovácsics András, a Nemzeti Sportközpontok főosztályvezetője
- Horváth Tamás, a Nemzeti Sportközpontok project menedzsere
- Pataki Mihály, a Veresmester Kft. ügyvezető igazgatója
- Holes Szilveszter, a Veresmester Kft műszaki irodavezetője
- Tóth Tamás, okleveles építészmérnök
- Juhász Zsolt, a Juko Kft ügyvezető igazgatója
- Ács Károly, a BMSK Zrt. műszaki ellenőre
- Zsoldos György, a Veresmester Kft művezetője

Az átadáson a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói adták az ünnepi műsort.
Az ünnepségről beszámolt az M1 Televízió is.

A Kormány honlapján az ecseri iskola-avatóról szóló írás a
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/vagyonpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/uj-epuletszarnyban-kezdodhet-meg-az-oktatas-ecseren
oldalon tekinthető meg.


Dr. Boros Anita beszédét tartjaGál Zsolt polgármester

Dr. Boros Anita, Gál Zsolt és Dr. Szűcs LajosKiss Katalin


Dr. Szűcs Lajos


honlapkészítés: dupai