Hogyan lehet lomtalanítást kérni?

Ecser Önkormányzata a Vertikál Zrt. segítségével a házhoz menő lomtalanításra tért át. A korábbi akciószerű lomtalanítások aránytalan környezeti terheléssel jártak, és a településünkön megjelent lomisok hada közbiztonsági kockázatokat rejtett.
Évente 1 alkalommal lehetőség van, előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítására, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép );
veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék.

Az évi 1 alkalommal történő lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. Az elszállítás feltétele, ezért az, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak hogy ne legyen díjhátraléka.

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét az alábbi megadott elérhetőségen jelezze a közszolgáltató felé.
KUNÉPSZOLG KFT. Kiskunlacháza Tel: 24/535-535;
e-mail: kunepszolg@kunepszolg.hu; szallitas@kunepszolg.hu


honlapkészítés: dupai