Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó, földtulajdonos köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
E határidő után a védekezések ellenőrzését, illetve a fertőzött területek felmérését külterületen a Járási Hivatalok Földhivatali Osztályainak mezőgazdászai, belterületen a polgármesteri Hivatal munkatársai végzik. A parlagfűvel fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályai (belterület esetén a települési önkormányzat jegyzője) a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést a kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezést abban az esetben rendelik el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

A közérdekű védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a kormányhivatalnál, a járási hivatalnál és a polgármesteri hivatalnál felmerült valamennyi költséget) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000. Ft.

A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára kerülnek behajtásra!

A védekezés közös érdek

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) és más allergén gyomnövények levegőben nagy tömegben előforduló, a gondozatlan környezetből származó pollenjének koncentrációja súlyos egészségkárosító hatással lehet. A parlagfű okozta allergiás és asztmás megbetegedések nemcsak a betegek életminőségét rontják jelentősen, hanem komoly nemzetgazdasági károkat is okoznak. A parlagfű az V. Országos Gyomfelvételezés adatai alapján a szántóföldjeinken a leggyakrabban előforduló gyomnövény. A parlagfű pollenszórása jellemzően augusztusban és szeptemberben okozza a legnagyobb problémát. A parlagfű elleni védekezés során a megelőzés a legfontosabb, ezért a parlagfű-mentesítésre fel kell készülni és időben el kell kezdeni!

A földhasználóknak, földtulajdonosoknak kötelessége a súlyosan allergén parlagfű ellen való védekezés. A leghatásosabb és leghatékonyabb módszer ez esetben is a megelőzés. A fő cél a csírázás megakadályozása és a fiatal növények gyökerestől való eltávolítása, vagy esetleg célravezető lehet a megfelelő időpontban elvégzett kaszálás is. A módszert mindenkinek a terület, a parlagfű fejlettségi állapota és az időjárás figyelembevételével kell megválasztania, még a hatóságok megérkezése előtt. Az illetékes hatóságok a parlagfű-felderítést folyamatosan végzik a szezonban. Aki nem tesz eleget a kötelezettségének, az akár milliós bírság kiszabására is számíthat.

A parlagfű-fertőzöttséget elsősorban a földhasználók jogkövető magatartásával lehet visszaszorítani. Az illetékes hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél többen, még az ellenőrzések előtt elvégezzék területük mentesítését, és hogy önkéntes jogkövető magatartásukkal hozzájáruljanak az ország parlagfű-fertőzöttségének csökkentéséhez, ezáltal az allergiás és asztmás megbetegedésben szenvedők életminőségének javításához. A parlagfű egyéves, magról kelő, kétszikű, melegigényes gyomnövény. Csírázásához tavasszal tartósan 6 ºC fölé kell emelkednie a talajhőmérsékletnek. A hirtelen felmelegedés miatt a gyomnövény csírázása korán megkezdődött, helyenként már 6–8 leveles példányokkal is találkozhatunk. Emiatt a parlagfű virágzása és pollenszóródása feltehetően szintén korábbra várható, ezért időben meg kell kezdeni a gyommentesítést.

Egyetlen példányról több tízmillió pollen kerülhet a levegőbe és több ezer csírázóképes mag kerülhet a talajba, ahol húsz-negyven évig is megőrzik csírázóképességüket. Talajaink erősen fertőzöttek parlagfű magokkal, úgyhogy különösen a mezőgazdasági területek, az építkezések, útépítések környéke, a bolygatott területek rendben tartása a legfontosabb. A parlagfüvet a gyomnövények közül a leggyakrabban a fekete ürömmel tévesztik össze, amely egyébként ugyancsak allergén és fészkes virágzatú növény. A dísznövények közül a parlagfűhöz hasonló levélformája a büdöskének van. A parlagfű felismerése nagyon fontos, hiszen ez a védekezés első lépése!

A parlagfű visszaszorítására különböző módszerek állnak rendelkezésre. A mechanikai módszerek közül a kézi gyomlálás és a rendszeres, alacsony tarlómagassággal végzett kaszálás javasolt. Azokon a területeken, ahol mechanikai módszerek nem megvalósíthatók, növényvédő szeres gyomszabályozást alkalmazhatunk. A mezőgazdasági területek gyommentesen tartása mellett a táblaszegélyek gondozására is törekednie kell a termelőknek. A mechanikai és a növényvédő szeres gyomszabályozás megfelelő időben történő elvégzésével hatékonyan lehet védekezni a parlagfű ellen. A parlagfű elleni védekezés minden évben nagy kihívás elé állítja a gazdálkodókat, ezért a gyommentesítéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel forduljanak bizalommal a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi szakigazgatási egységeihez vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara területi szerveihez.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal folyamatosan dolgozik a parlagfűvel kapcsolatos ismeretek minél szélesebb körű terjesztésén. A Parlagfű-kisokos című kiadvány idén újra közel 100 ezer példányban jut el az általános iskolák 2–3. osztályos tanulóihoz. A Parlagfű-kisokos segítségével a kisiskolások játékos, szórakoztató formában ismerkednek meg a parlagfűvel, néhány más gyomnövénnyel és az ellenük való védekezés fontosságával. A kiadványok terjesztésében és a parlagfű elleni védekezésben aktív szerepet vállal az Országos Polgárőr Szövetség, a „Polgárőrök a Parlagfűmentes Településekért” program részeként.
A földhasználók, földtulajdonosok törvény által előírt kötelessége, hogy területén megakadályozza a parlagfű virágzását és pollenszórását. Ne feledjük: a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással és közös felelősségvállalással érhetünk el!


honlapkészítés: dupai